napisz

Zmiany w nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zmiany w nowelizacji o prosumentach

W czwartek 28 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, podczas którego przegłosowano zmiany terminu z1 lutego 2022 r. na 1 kwietnia 2022 r. wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów.

Do kiedy obowiązują obecne zasady rozliczania prosumentów?

Oznacza to, że osoby które chcą zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną i korzystać z obecnego systemu rozliczeń (1:0,7 lub 1:0,8) muszą złożyć wniosek przyłączeniowy do operatora, do dnia 31 marca 2022 r..

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe przepisy obejmą wszystkie osoby, które złożą wnioski przyłączeniowe po 1 kwietnia 2022 r.. Wówczas zamiast odbierania nadwyżek wyprodukowanej energii w stosunku 1:0,8 lub 1,07 będą rozliczani na zasadzie sprzedaży energii po kwartalnych (lub w przyszłości godzinowych) cenach energii.

zmiany w rozliczeniu prosumentow
Skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym, żeby skorzystać z instalacji fotowoltaicznej na obecnych zasadachbiuro@sunsol.pl | 58 746 38 99

Zmiany w nowelizacji o prosumentach

W czwartek 28 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, podczas którego przegłosowano zmiany terminu z1 lutego 2022 r. na 1 kwietnia 2022 r. wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów.

Do kiedy obowiązują obecne zasady rozliczania prosumentów?

Oznacza to, że osoby które chcą zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną i korzystać z obecnego systemu rozliczeń (1:0,7 lub 1:0,8) muszą złożyć wniosek przyłączeniowy do operatora, do dnia 31 marca 2022 r..

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe przepisy obejmą wszystkie osoby, które złożą wnioski przyłączeniowe po 1 kwietnia 2022 r.. Wówczas zamiast odbierania nadwyżek wyprodukowanej energii w stosunku 1:0,8 lub 1,07 będą rozliczani na zasadzie sprzedaży energii po kwartalnych (lub w przyszłości godzinowych) cenach energii.

zmiany w rozliczeniu prosumentow
Skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym, żeby skorzystać z instalacji fotowoltaicznej na obecnych zasadachbiuro@sunsol.pl | 58 746 38 99

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej