napisz

Rynkowa cena energii wystrzeliła w górę – co to oznacza dla prosumentów?

Od 11 września obowiązuje nowa rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, która krótko mówiąc – zwala z nóg. Fakt, że będzie wyższa względem wcześniejszych miesięcy był do przewidzenia, ale tak dużej różnicy nikt się nie spodziewał. O jakich kwotach mówimy i co one oznaczają dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

Cena rynkowa energii elektrycznej – dlaczego jest ważna dla prosumentów?

W net-billingu nadprodukcja jest przeliczana na złotówki. Wyprodukowane nadwyżki energii przez prosumenta są wprowadzane do sieci i sprzedawane po średniej miesięcznej cenie energii. Stawkę tę podaje operator krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli PSE.

Miesięczne rynkowe ceny prądu publikowane są od niedawna, ale już zauważalna jest tendencja wzrostowa, która pozytywnie oddziałuje na opłacalność fotowoltaiki.

Co to oznacza dla prosumentów? Jeśli we wrześniu 2022 roku instalacja odda do sieci 1.000 MWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie naliczona kwota 1023,42 zł. Wartość tę prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. W netbillingu można pokryć tylko opłatę za sprzedaż energii, cała reszta musi być zapłacona. Natomiast, jeżeli chodzi o środki niewykorzystane w depozycie prosumenckim – 20% z nich będzie zwracane do końca 13. miesiąca.

Jak obliczana jest RCEm?

Na podstawie bieżącej ceny skupu energii można przewidywać zysk z posiadania fotowoltaiki. Ta stawka wyliczana jest jako średnia cen energii z poprzedniego miesiąca.

Do obliczania rynkowej miesięcznej ceny energii PSE korzysta z konkretnego wzoru.

Et – sumaryczny wolumen energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w okresie rozliczania niezbilansowania t przez prosumentów energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach lub małych instalacjach, przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, posiadających bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową oraz posiadających zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z co najmniej 200 000 odbiorcami końcowymi [MWh],

RCEt – rynkową cenę energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, w okresie rozliczania niezbilansowania t, przy czym jeżeli RCEt ma wartość ujemną dla danego okresu t, to dla tego okresu t przyjmuje się RCEt równą zero [zł/MWh],

T – zbiór okresów rozliczania niezbilansowania w miesiącu.

Dla większości prosumentów, podany wzór jest niestety niejasny i nie ma w tym nic dziwnego.

Krótko mówiąc, RCEm jest ważona wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich prosumentów, a dane dotyczą pięciu operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

Właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedając swoje nadwyżki do sieci działają na takiej samej zasadzie, co elektrownie. Z tego względu – im droższy prąd, tym więcej są w stanie zarobić na wyprodukowanych nadwyżkach. Prosumenci, spoglądając na rosnące RCE-m, mają powody do radości. Cena opublikowana przez PSE jest zdecydowanie wyższa niż cena, po której prosumenci kupują teraz energię.

Zarabianie na sprzedaży nadwyżek – jak to wygląda w praktyce?

Weźmy pod uwagę przykład realizacji wykonanej przez SunSol w Kościerzynie dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 7 kW i rozlicza się w net-billingu.

Przeanalizujemy, ile właściciele domu w Kościerzynie są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że we wrześniu 2022 zużyją zbliżoną ilość prądu, co we wrześniu roku ubiegłego.

Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w wrześniu 2021, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

 

Przy uwzględnieniu powyższych wartości, jesteśmy w stanie oszacować oszczędności wynikające z posiada systemu paneli fotowoltaicznych w net-billingu. Jak to wyliczyć?

•            Wartość autokonsumpcji: 199,22 * 0,7 = 139,45 zł

•            Przychód z nadwyżek energii: 806,5 * 1,02342 = 825,39 zł

•            Wartość zakupionej energii: 518,02 * 0,7 = 362,61 zł

Należy pamiętać, że sprzedaż prądu przez prosumenta to przychód, a nie zysk, ponieważ nie uwzględnia kosztów energii, którą trzeba kupić, bo instalacja nie produkuje prądu cały czas i należy go kupować np. w nocy. W takiej sytuacji prosument płaci dystrybutorowi kwoty wynikające z jego taryfy i zużycia prądu.

  • Faktyczny zysk: 825,39 – 362,61 = 462,78 zł

Z prostej kalkulacji wynika, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym we wrześniu, prosument zarobiłby 462,78 zł ze sprzedaży prądu, przyjmując aktualne obowiązujące ceny. W skali roku natomiast ok. 5 500 zł.

Fotowoltaika to korzystna inwestycja

W 2022 roku, przy tak gwałtownych wzrostach cen energii, posiadacze instalacji fotowoltaicznej w są w stanie szczególnie dostrzec opłacalność tej inwestycji. Dodatkowo, trzeba mieć na uwadze, że zapowiadane są kolejne podwyżki cen prądu już w najbliższych miesiącach.

Produkcja własnej energii ze słońca, wykorzystywanie jej na bieżąco oraz odsprzedawanie nadwyżek do sieci, będzie nie tylko skutecznym sposobem na uchronienie się przed wysokimi rachunkami za prąd, ale także świetnym sposobem na zarabianie.

Podejmij słuszną decyzję – zainwestuj we własną fotowoltaikę

Dzięki aktualnym stawkom na rynku energetycznym, nowoczesnym technologiom oraz przychylnym warunkom prawnym, panele fotowoltaiczne są opłacalnym rozwiązaniem dla gospodarstwa domowego. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, z tego względu istotna jest odpowiednia analiza uwarunkowań technicznych i ekonomicznych jeszcze przed przystąpieniem do realizacji. Cel, który powinien przyświecać każdemu inwestorowi to zakup instalacji dobranej precyzyjnie do jego potrzeb.

Nie czekaj, fotowoltaika to inwestycja, która zwróci Ci się już po kilku latach w postaci niższych rachunków za prąd. Nasi doradcy energetyczni pomogą Ci dobrać komponenty i odpowiednią wielkość systemu fotowoltaicznego dostosowanego do twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!

 

Od 11 września obowiązuje nowa rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, która krótko mówiąc – zwala z nóg. Fakt, że będzie wyższa względem wcześniejszych miesięcy był do przewidzenia, ale tak dużej różnicy nikt się nie spodziewał. O jakich kwotach mówimy i co one oznaczają dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

Cena rynkowa energii elektrycznej – dlaczego jest ważna dla prosumentów?

W net-billingu nadprodukcja jest przeliczana na złotówki. Wyprodukowane nadwyżki energii przez prosumenta są wprowadzane do sieci i sprzedawane po średniej miesięcznej cenie energii. Stawkę tę podaje operator krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli PSE.

Miesięczne rynkowe ceny prądu publikowane są od niedawna, ale już zauważalna jest tendencja wzrostowa, która pozytywnie oddziałuje na opłacalność fotowoltaiki.

Co to oznacza dla prosumentów? Jeśli we wrześniu 2022 roku instalacja odda do sieci 1.000 MWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie naliczona kwota 1023,42 zł. Wartość tę prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. W netbillingu można pokryć tylko opłatę za sprzedaż energii, cała reszta musi być zapłacona. Natomiast, jeżeli chodzi o środki niewykorzystane w depozycie prosumenckim – 20% z nich będzie zwracane do końca 13. miesiąca.

Jak obliczana jest RCEm?

Na podstawie bieżącej ceny skupu energii można przewidywać zysk z posiadania fotowoltaiki. Ta stawka wyliczana jest jako średnia cen energii z poprzedniego miesiąca.

Do obliczania rynkowej miesięcznej ceny energii PSE korzysta z konkretnego wzoru.

Et – sumaryczny wolumen energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w okresie rozliczania niezbilansowania t przez prosumentów energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach lub małych instalacjach, przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, posiadających bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową oraz posiadających zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z co najmniej 200 000 odbiorcami końcowymi [MWh],

RCEt – rynkową cenę energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, w okresie rozliczania niezbilansowania t, przy czym jeżeli RCEt ma wartość ujemną dla danego okresu t, to dla tego okresu t przyjmuje się RCEt równą zero [zł/MWh],

T – zbiór okresów rozliczania niezbilansowania w miesiącu.

Dla większości prosumentów, podany wzór jest niestety niejasny i nie ma w tym nic dziwnego.

Krótko mówiąc, RCEm jest ważona wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich prosumentów, a dane dotyczą pięciu operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

Właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedając swoje nadwyżki do sieci działają na takiej samej zasadzie, co elektrownie. Z tego względu – im droższy prąd, tym więcej są w stanie zarobić na wyprodukowanych nadwyżkach. Prosumenci, spoglądając na rosnące RCE-m, mają powody do radości. Cena opublikowana przez PSE jest zdecydowanie wyższa niż cena, po której prosumenci kupują teraz energię.

Zarabianie na sprzedaży nadwyżek – jak to wygląda w praktyce?

Weźmy pod uwagę przykład realizacji wykonanej przez SunSol w Kościerzynie dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 7 kW i rozlicza się w net-billingu.

Przeanalizujemy, ile właściciele domu w Kościerzynie są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że we wrześniu 2022 zużyją zbliżoną ilość prądu, co we wrześniu roku ubiegłego.

Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w wrześniu 2021, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

 

Przy uwzględnieniu powyższych wartości, jesteśmy w stanie oszacować oszczędności wynikające z posiada systemu paneli fotowoltaicznych w net-billingu. Jak to wyliczyć?

•            Wartość autokonsumpcji: 199,22 * 0,7 = 139,45 zł

•            Przychód z nadwyżek energii: 806,5 * 1,02342 = 825,39 zł

•            Wartość zakupionej energii: 518,02 * 0,7 = 362,61 zł

Należy pamiętać, że sprzedaż prądu przez prosumenta to przychód, a nie zysk, ponieważ nie uwzględnia kosztów energii, którą trzeba kupić, bo instalacja nie produkuje prądu cały czas i należy go kupować np. w nocy. W takiej sytuacji prosument płaci dystrybutorowi kwoty wynikające z jego taryfy i zużycia prądu.

  • Faktyczny zysk: 825,39 – 362,61 = 462,78 zł

Z prostej kalkulacji wynika, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym we wrześniu, prosument zarobiłby 462,78 zł ze sprzedaży prądu, przyjmując aktualne obowiązujące ceny. W skali roku natomiast ok. 5 500 zł.

Fotowoltaika to korzystna inwestycja

W 2022 roku, przy tak gwałtownych wzrostach cen energii, posiadacze instalacji fotowoltaicznej w są w stanie szczególnie dostrzec opłacalność tej inwestycji. Dodatkowo, trzeba mieć na uwadze, że zapowiadane są kolejne podwyżki cen prądu już w najbliższych miesiącach.

Produkcja własnej energii ze słońca, wykorzystywanie jej na bieżąco oraz odsprzedawanie nadwyżek do sieci, będzie nie tylko skutecznym sposobem na uchronienie się przed wysokimi rachunkami za prąd, ale także świetnym sposobem na zarabianie.

Podejmij słuszną decyzję – zainwestuj we własną fotowoltaikę

Dzięki aktualnym stawkom na rynku energetycznym, nowoczesnym technologiom oraz przychylnym warunkom prawnym, panele fotowoltaiczne są opłacalnym rozwiązaniem dla gospodarstwa domowego. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, z tego względu istotna jest odpowiednia analiza uwarunkowań technicznych i ekonomicznych jeszcze przed przystąpieniem do realizacji. Cel, który powinien przyświecać każdemu inwestorowi to zakup instalacji dobranej precyzyjnie do jego potrzeb.

Nie czekaj, fotowoltaika to inwestycja, która zwróci Ci się już po kilku latach w postaci niższych rachunków za prąd. Nasi doradcy energetyczni pomogą Ci dobrać komponenty i odpowiednią wielkość systemu fotowoltaicznego dostosowanego do twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!

 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej