napisz

Net-billing – na czym polega nowy model rozliczeń prosumentów proponowany przez rząd?

Net-billing – na czym polega nowy model rozliczeń prosumentów proponowany przez rząd?

Nowelizacja ustawy o OZE jest już pewna. Aktualnie w rządowym centrum legislacji znajdują się dwa projekty nowelizacji niniejszej ustawy – jeden autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska i drugi – poselski.

Ogłoszony 2 czerwca 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodował poruszenie na rynku PV. Zaproponowane rozwiązania miały dotyczyć likwidacji systemu opustów od 1 stycznia 2022 roku i polegałyby na zamianie bezgotówkowego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii na jej sprzedaż – na warunkach znacznie mniej korzystnych dla prosumentów, tj. po 100% średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej.

Projekt poselski ustawy

Posłowie z byłą premier Jadwigą Emilewicz na czele zaproponowali alternatywny projekt ustawy. Proponowany przez posłów model nie likwiduje systemu opustów, lecz go modyfikuje – wprowadzając model z opustem 1:1 dla wyprodukowanej w instalacji oze. Tym samym prosument miałby możliwość zmagazynowania a następnie pobrania energii elektrycznej w tej samej ilości. Co istotne, w ramach nowego modelu zakłada się powrót do neutralności opłat dystrybucyjnych dla spółek obrotu. W obecnym systemie koszty te są w praktyce pokrywane przez spółki obrotu za prosumenta. W związku z tym w nowym systemie prosument byłby zobowiązany do pokrywania opłat za dystrybucję energii. Posłowie jednak proponują 15% rabatu na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Co jeszcze zakłada proponowana ustawa?

  • możliwość korzystania zarówno z umowy kompleksowej, jak i umów rozdzielonych;
  • okres wsparcia prosumenckiego zapewniony przez okres 25 lat od daty pierwszego wprowadzania energii z danej instalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej.

 Net-billing

Docelowo Ministerstwa Klimatu i Środowiska proponuje zgodny z dyrektywą rynkową i RED II model net-bilingu. Miałby on obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku i być oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i energii pobranej z sieci w oparciu o wartości jednostki energii ustalonej według ceny giełdowej godzinowej. Prosumenci ponosiliby opłaty dystrybucyjne zmienne, opłaty OZE i kogeneracyjną za energię pobraną z sieci tak samo, jak inni konsumenci.

Net-billing – na czym polega nowy model rozliczeń prosumentów proponowany przez rząd?

Nowelizacja ustawy o OZE jest już pewna. Aktualnie w rządowym centrum legislacji znajdują się dwa projekty nowelizacji niniejszej ustawy – jeden autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska i drugi – poselski.

Ogłoszony 2 czerwca 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodował poruszenie na rynku PV. Zaproponowane rozwiązania miały dotyczyć likwidacji systemu opustów od 1 stycznia 2022 roku i polegałyby na zamianie bezgotówkowego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii na jej sprzedaż – na warunkach znacznie mniej korzystnych dla prosumentów, tj. po 100% średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej.

Projekt poselski ustawy

Posłowie z byłą premier Jadwigą Emilewicz na czele zaproponowali alternatywny projekt ustawy. Proponowany przez posłów model nie likwiduje systemu opustów, lecz go modyfikuje – wprowadzając model z opustem 1:1 dla wyprodukowanej w instalacji oze. Tym samym prosument miałby możliwość zmagazynowania a następnie pobrania energii elektrycznej w tej samej ilości. Co istotne, w ramach nowego modelu zakłada się powrót do neutralności opłat dystrybucyjnych dla spółek obrotu. W obecnym systemie koszty te są w praktyce pokrywane przez spółki obrotu za prosumenta. W związku z tym w nowym systemie prosument byłby zobowiązany do pokrywania opłat za dystrybucję energii. Posłowie jednak proponują 15% rabatu na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Co jeszcze zakłada proponowana ustawa?

  • możliwość korzystania zarówno z umowy kompleksowej, jak i umów rozdzielonych;
  • okres wsparcia prosumenckiego zapewniony przez okres 25 lat od daty pierwszego wprowadzania energii z danej instalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej.

 Net-billing

Docelowo Ministerstwa Klimatu i Środowiska proponuje zgodny z dyrektywą rynkową i RED II model net-bilingu. Miałby on obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku i być oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i energii pobranej z sieci w oparciu o wartości jednostki energii ustalonej według ceny giełdowej godzinowej. Prosumenci ponosiliby opłaty dystrybucyjne zmienne, opłaty OZE i kogeneracyjną za energię pobraną z sieci tak samo, jak inni konsumenci.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej