napisz

Licznik dwukierunkowy – jak działa i jak z niego korzystać?

Fotowoltaika, czyli system wykorzystywania energii słonecznej do produkcji elektryczności, staje się coraz bardziej popularny zarówno wśród osób prywatnych, jak i firm pragnących korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Niewiele osób ma świadomość, że jednym z kluczowych i niezbędnych elementów każdej instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia monitorowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej.

W tym artykule omówimy, jak działa licznik dwukierunkowy oraz jak z niego korzystać w praktyce.

CZYM JEST LICZNIK DWUKIERUNKOWY?

Licznik dwukierunkowy jest specjalnym rodzajem licznika energii elektrycznej, który pozwala mierzyć zarówno ilość pobranej energii z sieci, jak i ilość energii oddanej do sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych, gdzie energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania domu lub przekazywana z powrotem do sieci.

LICZNIK DWUKIERUNKOWY – OBOWIĄZKOWY PRZY PV

W Polsce wymogiem koniecznym przy posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej jest zainstalowanie licznika dwukierunkowego – stanowi on podstawię do rozliczeń z zakładem energetycznym. Licznik rejestruje bowiem dokładnie, ile energii z nadwyżek zostało oddanych do sieci, a ile energii pobrano z sieci w czasie zmniejszonej produkcji z instalacji PV.

Co więcej licznik dwukierunkowy jest niezbędny, jeśli chodzi o ubieganie się o dotację na instalację fotowoltaiczną (wraz z towarzyszącymi urządzeniami) w ramach programu „Mój Prąd”. W regulaminie programu wyraźnie jest zaznaczone, iż wymagane jest „zainstalowanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (licznika dwukierunkowego) u prosumenta energii odnawialnej”.

FOTOWOLTAIKA A LICZNIK DWUKIERUNKOWY – JAK DZIAŁA?

Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych jest nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Kluczowym elementem skutecznego wykorzystania energii słonecznej jest jednak odpowiednie monitorowanie produkcji i zużycia energii. W tym celu to właśnie licznik dwukierunkowy odgrywa istotną rolę.

Tradycyjne liczniki energii elektrycznej nie były projektowane z myślą o instalacjach fotowoltaicznych. Zwykle rejestrowały jedynie pobór energii z sieci, a produkcja własna energii słonecznej nie była uwzględniana. Licznik dwukierunkowy jest odpowiedzią na potrzeby właścicieli instalacji fotowoltaicznych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie zarówno wspomnianego zużycia energii, jak i ilości energii oddawanej do sieci.

Działanie takiego licznika opiera się na dwóch oddzielnych układach pomiarowych. Jeden układ rejestruje import energii, czyli pobór energii z sieci, podczas gdy drugi układ mierzy eksport energii, czyli oddawanie energii do sieci. Dzięki temu właściciel instalacji fotowoltaicznej ma pełen obraz zarówno zużycia, jak i ilości wytworzonej energii.

MONTAŻ LICZNIKA DWUKIERUNKOWEGO

Montaż licznika dwukierunkowego dla wielu brzmi bardzo niepokojąco, jednak bez obaw, prosumenci nie muszą sami zajmować się zmianą licznika. Odpowiedzialny za to jest zakład energetyczny podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej do sieci. Warto również zaznaczyć, że właściciel w związku z tym nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, nawet związanych z demontażem starego licznika.

Cała procedura przyłączania licznika dwukierunkowego składa się z następujących etapów:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji dla zakładu energetycznego, wraz z wnioskiem o przyłączenie instalacji do sieci (min. 30 dni przez przed planowanym terminem przyłączenia do sieci).
 • Zatwierdzenie dokumentacji przez Operatora.
 • Przyłączenie instalacji do sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego przez Operatora.
 • Zawarcie nowej umowy kompleksowej bądź dołączenie aneksu do aktualnie obowiązującej.

KORZYSTANIE Z LICZNIKA DWUKIERUNKOWEGO

Korzystanie z licznika dwukierunkowego jest stosunkowo proste. Istotne jest jednak zrozumienie różnicy między taryfą „pobór” a taryfą „sprzedaż”.

Pierwsza z nich, czyli „pobór” dotyczy energii pobieranej z sieci, która jest płatna według obowiązującej w danym momencie ceny energii. Taryfa „sprzedaż” natomiast dotyczy energii oddawanej do sieci, za którą otrzymujemy wynagrodzenie w ramach systemu rozliczeń, po aktualnej rynkowej miesięcznej cenie energii.

Aby skorzystać w pełni z licznika dwukierunkowego, ważne jest optymalne zarządzanie produkcją i zużyciem energii. Jak to zrobić? Prezentujemy kilka praktycznych wskazówek:

 1. Monitoruj swoją produkcję – Regularnie sprawdzaj wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej, aby być świadomym, ile energii jest produkowane i kiedy. Dzięki temu możesz lepiej planować zużycie energii.
 2. Dostosuj swoje zużycie energii – jeśli wiesz, że w danym momencie instalacja fotowoltaiczna produkuje dużo energii, postaraj się wykorzystać ją, np. poprzez włączenie pralki lub zmywarki. W ten sposób maksymalnie wykorzystasz energię wytworzoną przez swoją instalację.
 3. Bądź świadomym użytkownikiem energii – staraj się ograniczać zużycie energii w godzinach, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje wystarczającej ilości energii. Unikaj jednoczesnego używania dużych urządzeń elektrycznych, które mogą powodować skoki poboru energii z sieci.
 4. Monitoruj bilans energetyczny – regularnie sprawdzaj odczyty z licznika dwukierunkowego, aby mieć pełny obraz bilansu energetycznego. Możesz śledzić, ile energii oddajesz do sieci i ile zużywasz z sieci, co pomoże Ci lepiej kontrolować swoje wydatki na energię.

Podsumowując, licznik dwukierunkowy jest nieodłącznym elementem instalacji fotowoltaiczny, ponieważ stanowi podstawę do dokonywania rozliczeń z Operatorem sieci Energetycznej. Dzięki niemu właściciele PV mogą na bieżąco monitorować zużycie i produkcję energii elektrycznej, co przekłada się na obniżenie rachunków za energię i lepszą kontrolę nad wydajnością instalacji.

Jeśli rozważasz inwestycje we własną instalację fotowoltaiczną, skontaktuj się z naszymi doradcami z SunSol, którzy stworzą spersonalizowane oferty na miarę twoich oczekiwań, abyś mógł cieszyć się bezawaryjną i rentowną fotowoltaikią przez lata.

Fotowoltaika, czyli system wykorzystywania energii słonecznej do produkcji elektryczności, staje się coraz bardziej popularny zarówno wśród osób prywatnych, jak i firm pragnących korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Niewiele osób ma świadomość, że jednym z kluczowych i niezbędnych elementów każdej instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia monitorowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej.

W tym artykule omówimy, jak działa licznik dwukierunkowy oraz jak z niego korzystać w praktyce.

CZYM JEST LICZNIK DWUKIERUNKOWY?

Licznik dwukierunkowy jest specjalnym rodzajem licznika energii elektrycznej, który pozwala mierzyć zarówno ilość pobranej energii z sieci, jak i ilość energii oddanej do sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych, gdzie energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania domu lub przekazywana z powrotem do sieci.

LICZNIK DWUKIERUNKOWY – OBOWIĄZKOWY PRZY PV

W Polsce wymogiem koniecznym przy posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej jest zainstalowanie licznika dwukierunkowego – stanowi on podstawię do rozliczeń z zakładem energetycznym. Licznik rejestruje bowiem dokładnie, ile energii z nadwyżek zostało oddanych do sieci, a ile energii pobrano z sieci w czasie zmniejszonej produkcji z instalacji PV.

Co więcej licznik dwukierunkowy jest niezbędny, jeśli chodzi o ubieganie się o dotację na instalację fotowoltaiczną (wraz z towarzyszącymi urządzeniami) w ramach programu „Mój Prąd”. W regulaminie programu wyraźnie jest zaznaczone, iż wymagane jest „zainstalowanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (licznika dwukierunkowego) u prosumenta energii odnawialnej”.

FOTOWOLTAIKA A LICZNIK DWUKIERUNKOWY – JAK DZIAŁA?

Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych jest nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Kluczowym elementem skutecznego wykorzystania energii słonecznej jest jednak odpowiednie monitorowanie produkcji i zużycia energii. W tym celu to właśnie licznik dwukierunkowy odgrywa istotną rolę.

Tradycyjne liczniki energii elektrycznej nie były projektowane z myślą o instalacjach fotowoltaicznych. Zwykle rejestrowały jedynie pobór energii z sieci, a produkcja własna energii słonecznej nie była uwzględniana. Licznik dwukierunkowy jest odpowiedzią na potrzeby właścicieli instalacji fotowoltaicznych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie zarówno wspomnianego zużycia energii, jak i ilości energii oddawanej do sieci.

Działanie takiego licznika opiera się na dwóch oddzielnych układach pomiarowych. Jeden układ rejestruje import energii, czyli pobór energii z sieci, podczas gdy drugi układ mierzy eksport energii, czyli oddawanie energii do sieci. Dzięki temu właściciel instalacji fotowoltaicznej ma pełen obraz zarówno zużycia, jak i ilości wytworzonej energii.

MONTAŻ LICZNIKA DWUKIERUNKOWEGO

Montaż licznika dwukierunkowego dla wielu brzmi bardzo niepokojąco, jednak bez obaw, prosumenci nie muszą sami zajmować się zmianą licznika. Odpowiedzialny za to jest zakład energetyczny podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej do sieci. Warto również zaznaczyć, że właściciel w związku z tym nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, nawet związanych z demontażem starego licznika.

Cała procedura przyłączania licznika dwukierunkowego składa się z następujących etapów:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji dla zakładu energetycznego, wraz z wnioskiem o przyłączenie instalacji do sieci (min. 30 dni przez przed planowanym terminem przyłączenia do sieci).
 • Zatwierdzenie dokumentacji przez Operatora.
 • Przyłączenie instalacji do sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego przez Operatora.
 • Zawarcie nowej umowy kompleksowej bądź dołączenie aneksu do aktualnie obowiązującej.

KORZYSTANIE Z LICZNIKA DWUKIERUNKOWEGO

Korzystanie z licznika dwukierunkowego jest stosunkowo proste. Istotne jest jednak zrozumienie różnicy między taryfą „pobór” a taryfą „sprzedaż”.

Pierwsza z nich, czyli „pobór” dotyczy energii pobieranej z sieci, która jest płatna według obowiązującej w danym momencie ceny energii. Taryfa „sprzedaż” natomiast dotyczy energii oddawanej do sieci, za którą otrzymujemy wynagrodzenie w ramach systemu rozliczeń, po aktualnej rynkowej miesięcznej cenie energii.

Aby skorzystać w pełni z licznika dwukierunkowego, ważne jest optymalne zarządzanie produkcją i zużyciem energii. Jak to zrobić? Prezentujemy kilka praktycznych wskazówek:

 1. Monitoruj swoją produkcję – Regularnie sprawdzaj wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej, aby być świadomym, ile energii jest produkowane i kiedy. Dzięki temu możesz lepiej planować zużycie energii.
 2. Dostosuj swoje zużycie energii – jeśli wiesz, że w danym momencie instalacja fotowoltaiczna produkuje dużo energii, postaraj się wykorzystać ją, np. poprzez włączenie pralki lub zmywarki. W ten sposób maksymalnie wykorzystasz energię wytworzoną przez swoją instalację.
 3. Bądź świadomym użytkownikiem energii – staraj się ograniczać zużycie energii w godzinach, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje wystarczającej ilości energii. Unikaj jednoczesnego używania dużych urządzeń elektrycznych, które mogą powodować skoki poboru energii z sieci.
 4. Monitoruj bilans energetyczny – regularnie sprawdzaj odczyty z licznika dwukierunkowego, aby mieć pełny obraz bilansu energetycznego. Możesz śledzić, ile energii oddajesz do sieci i ile zużywasz z sieci, co pomoże Ci lepiej kontrolować swoje wydatki na energię.

Podsumowując, licznik dwukierunkowy jest nieodłącznym elementem instalacji fotowoltaiczny, ponieważ stanowi podstawę do dokonywania rozliczeń z Operatorem sieci Energetycznej. Dzięki niemu właściciele PV mogą na bieżąco monitorować zużycie i produkcję energii elektrycznej, co przekłada się na obniżenie rachunków za energię i lepszą kontrolę nad wydajnością instalacji.

Jeśli rozważasz inwestycje we własną instalację fotowoltaiczną, skontaktuj się z naszymi doradcami z SunSol, którzy stworzą spersonalizowane oferty na miarę twoich oczekiwań, abyś mógł cieszyć się bezawaryjną i rentowną fotowoltaikią przez lata.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej