napisz

Jak obliczyć szacunkowe roczne zużycie prądu w domu?

 

Fotowoltaika coraz częściej pojawia się na polskich dachach. Jeżeli myślisz o zainwestowaniu w instalację fotowoltaiczną to pierwsze pytanie jakie otrzymasz to „Ile wynosi zużycie prądu?”. By odpowiednio dobrać moc instalacji fotowoltaicznej należy określić roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku. Mogą nam w tym pomóc rachunki za prąd. Jak obliczyć szacunkowe roczne zużycie prądu w domu? Jak wpływa to na moc instalacji fotowoltaicznej? – Wyjaśniamy!

ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – OD CZEGO ZALEŻY?

Jeżeli decydujemy się na montaż instalacji fotowoltaicznej, to musimy się mierzyć z wieloma decyzjami. Między innymi na jakie panele się zdecydować, ich umiejscowienie itd. Są to kluczowe decyzję, które mają wpływ na dalszą produkcję prądu.

Tak samo ważną decyzją jest dobór mocy instalacji, która zaspokoi zapotrzebowanie energetyczne budynku. Jednak od czego zależy takie zapotrzebowanie?

Zapotrzebowanie energetyczne każdego budynku jest inne, więc należy je obliczyć indywidualnie dla każdego przypadku. Zapotrzebowanie zależy w dużej mierze od ilości domowników, ilości posiadanych urządzeń elektrycznych oraz tego jak często z nich korzystamy. Wszystko zależy także od tego czym ogrzewamy nasz dom – jeżeli pompą ciepła lub piecem elektrycznym, to musimy się liczyć z większym zapotrzebowaniem budynku na energię elektryczną.

JAKIE SPRZĘTY WZIĄĆ POD UWAGĘ?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę oświetlenie, zasilanie układu hydraulicznego, lodówkę, piekarnik, pralkę, suszarkę oraz system ogrzewania jeżeli jest zasilany prądem. To jak często używamy danego urządzenia także wpływa na roczne zużycie energii elektrycznej. Również rzadziej używane sprzęty wpływają na zapotrzebowanie. Należą do nich między innymi telewizory, laptopy, ładowarki, systemy alarmowe, bramy wjazdowe i wiele innych.

JAK OBLICZYĆ ZUŻYCIE PRĄDU Z LICZNIKA?

By móc obliczyć zużycie energii elektrycznej w domu, wystarczy prosty wzór. Z jego pomocą jesteśmy w stanie ustalić orientacyjne zużycie dla danego urządzenia. Wzór ten przedstawia się w następujący sposób:

Moc urządzenia (kW) * czas używania sprzętu (h) = ilość zużytej energii elektrycznej (kWh)

Przedstawmy to na przykładzie urządzenia o mocy 1500 W.

1,5 kW * 0,2 h (12 minut) = 0,3 kWh

Zatem roczne zapotrzebowanie na prąd danego urządzenia wynosi 0,3 kWh * 365 dni =109,5 kWh.

Jeżeli chcemy wyliczyć dzienne opłaty za użytkowanie danego sprzętu, to dane zapotrzebowanie należy przemnożyć przez cenę za kWh.

0,3 kWh * 0,85 zł (cena za 1 kWh) = 0,25 zł

Czyli w skali roku 0,25 zł * 365 dni = 93 zł

Otrzymany wynik odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną danego urządzenia. Jeżeli chcemy obliczyć zapotrzebowanie energetyczne całego budynku należy zsumować wartości otrzymane dla każdego z sprzętów. Do tego należy oczywiście doliczyć opłaty stałe znajdujące się na rachunkach.

INNE SPOSOBY NA OSZACOWANIE ZUŻYCIA PRĄDU

Pokazany powyżej sposób jest skuteczny jednak wymaga odpowiednio dużo czasu. Zapotrzebowani energetyczne budynku można obliczyć w szybszy sposób poprzez analizę rachunków za energię elektryczną. W ten sposób otrzymamy dokładne informacje, których potrzebujemy.

Jeżeli jednak dopiero wybudowaliśmy dom i nie otrzymaliśmy rachunków za prąd, lepiej skorzystać z pierwszego podanego przez nas sposobu.

ZUŻYCIE PRĄDU A MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Jeżeli wiemy już jakie jest zapotrzebowanie energetyczne budynku, to nadszedł czas na obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej. Niezwykle ważne jest, by byłą ona jak najdokładniej obliczona, by za szybko nie rozszerzać naszej instalacji i aby nasze rachunki za prąd były jak najniższe.

Do obliczenia mocy instalacji fotowoltaicznej możemy użyć poniższego wzoru:

Moc instalacji (kWp) = [(E* a) +(E* b)/opust]/uzysk

Gdzie:

Ek – jest to ilość energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku [kWh]

a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]

b – procentowy udział ilości energii, która została oddana do sieci [%]

opust – do 10 kW 0,8, a powyżej tej wartości 0,7

a +b = 100%

uzysk – jest to roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV

Moc instalacji fotowoltaicznej musi być dopasowana do rocznego zużycia energii elektrycznej danego gospodarstwa domowego. Jeżeli moc jest zbyt mała, trzeba się zliczyć z wykupieniem energii z sieci energetycznej bądź rozszerzeniem instalacji.

PODSUMOWANIE

Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynku może pomóc również w ustaleniu budżetu na przyszły rok. W ten sposób możemy zaoszczędzić bądź zredukować używanie sprzętów mniej potrzebnych.

Znając zużycie prądu w danym gospodarstwie możemy także obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu zaobserwujemy szybszy zwrot z inwestycji i niższe rachunki za energię elektryczną.

Myślisz o inwestycji w Odnawialne Źródła Energii? Chcesz zacząć oszczędzać na rachunkach? Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści zadbają o to, abyś dzięki energii pozyskanej z słońca płacił miej!

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej