napisz

Czym jest opłata mocowa?

Rachunki za energię elektryczną z roku na rok są coraz wyższe.

Aktualnie liczne grono osób decyduje się na odnawialne źródła energii w celu obniżenia wydatków związanych z prądem. Jednym z powodów wzrostu kwoty na rachunku jest wprowadzenie w 2021 roku ustawy o rynku mocy oraz opłaty mocowej.

Poniżej przedstawimy bliżej temat opłaty mocowej i jak wyglądają stawki na rok 2023 oraz czy energia słoneczna jest sposobem na jej zmniejszenie.

Opłata mocowa – czym jest?

Opłata mocowa jest to comiesięczna, dodatkowa opłata dołączona do naszych rachunków za prąd. Mówiąc prościej, jest to cena ponoszona za gotowość do dostarczenia prądu elektrycznego.

Została wprowadzona w styczniu 2021 roku, do rachunków w części pobieranej przez dystrybutorów za energię. Są z niej finansowane koszty utrzymania w pogotowiu elektrowni i zdolności redukcji poboru mocy, które mogą być aktywowane na wypadek ryzyka niedoboru mocy w systemie elektroenergetycznym. Konieczność ponoszenia opłaty mocowej dotyczy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, niezależnie od stosowanego źródła cieplnego. Nie ma także znaczenia, czy pobierasz czy również produkujesz energię – liczy się tylko to, ile zużywasz energii elektrycznej rocznie z sieci i w jakich godzinach.

Ustawa mocowa – cel

Główną przyczyną wprowadzenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Z uwagi na fakt, że wielu konsumentów korzysta z energii elektrycznej w tym samym czasie, może wystąpić problem z jej dostarczeniem, szczególnie w godzinach szczytowych.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją też takie sytuacje kiedy wręcz przeciwnie – prądu jest za dużo i wtedy ceny automatycznie są znacznie niższe. W takich przypadkach konieczne jest utrzymywanie elastycznych rezerw, które można wykorzystać w czasie największego zapotrzebowania na prąd.

Na tej podstawie opłatę mocową można więc nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Ma ona na celu stałe oraz bezproblemowe dostawy prądu poprzez zebranie kwoty na rzecz unowocześnienia obecnych elektrowni i budowy nowych obiektów.

Ile wynosi opłata mocowa?

Dla konsumentów najbardziej interesujące jest, ile wynosi płata mocowa oraz jaki jest wzrost cen prądu. Co roku 30 września Urząd Regulacji Energetyki podaje stawki opłaty mocowej na bieżący rok.

Zależy ona m.in. od wcześniejszego zużycia energii w godzinach szczytowego poboru, prognoz dotyczących zapotrzebowania na prąd i energię w danym roku dostaw oraz prognozy kosztów funkcjonowania i utrzymania całego przedsięwzięcia.

Jak kształtują się ostateczne kwoty? Poniżej przedstawiamy konkretne stawki opłaty mocowej na 2023 rok dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [zł/miesiąc]:

  • poniżej 500 kWh opłata wynosi 2,38 zł netto (o 1 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 51 groszy więcej w porównaniu z 2021 rokiem)
  • od 500 kWh do 1200 kWh opłata wynosi 5,72 zł netto (o 4 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 1,24 zł w porównaniu z 2021 rokiem)
  • od 1200 kWh do 2800 kWh opłata wynosi 9,54 zł netto (o 8 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 2,07 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem)
  • powyżej 2800 kWh opłata wynosi 13,35 zł netto (o 10 gr w porównaniu do 2022 roku i o 2,89 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem)

Warto zaznaczyć, że opłatą ryczałtową są objęci wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16 kW.

W przypadku odbiorców innych niż ryczałtowi opłata natomiast uzależniona jest od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach oraz od indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Stawka ta na 2023 rok wynosi 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 roku).

Obecny podział na odbiorców ryczałtowych oraz pozostałych będzie obowiązywać do końca 2027 roku. Od 1 stycznia 2028 roku system ten ulegnie zmianie. Nie będzie już stawek ryczałtowych – dla wszystkich odbiorców energii, łącznie z gospodarstwami domowymi, opłata będzie zależna od profilu zużycia – im stabilniejszy, tym niższa opłata.

Fotowoltaika a opłata mocowa

Korzystając z paneli fotowoltaicznych jesteśmy w stanie w znacznym stopniu, lub nawet całkowicie, ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej. Fotowoltaika zapewnia bezpieczeństwo oraz niezależność energetyczną na dłuższą metę. Wygenerowany prąd w pierwszej kolejności trafia do działających urządzeń, tym samym pokrywając bieżące zapotrzebowanie na energię i jednocześnie zmniejszając ilość prądu pobieranego z sieci w danym okresie rozliczeniowym.

Jednak to czy i ile można zaoszczędzić na opłacie mocowej w dużej mierze zależy od rodzaju i wielkości instalacji oraz sposobu wykorzystania energii. Lecz mimo to instalacja fotowoltaiczna jest w stanie w znacznym stopniu ograniczyć koszty energii, zarówno stałe, jak i zmienne.

Innym sposobem na ograniczenie ilości oddawanej oraz pobieranej energii jest fotowoltaika z magazynem energii. Jeśli instalacja byłaby całkowicie niezależna od sieci to inwestorzy nie ponosiliby żadnych kosztów związanych z energią czynną czy  z opłatami stałymi.

Podsumowanie

Można śmiało powiedzieć, że opłata mocowa znacząco wpłynęła na popularność odnawialnych źródeł energii, gdyż decydując się np. na fotowoltaikę jeszcze szybciej zauważysz zwrot z inwestycji.

Chcesz, żeby twoje rachunki za prąd były niższe? Trwa piąta edycja programu Mój Prąd 5.0, najpopularniejszej formy dofinansowań do OZE. Na liście inwestycji kwalifikujących się do programu znajdują się m.in. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW, pompy ciepła oraz magazyny energii

Skontaktuj się z naszymi doradcami energetyczni z SunSol, którzy stworzą oferty na miarę twoich potrzeb, a dodatkowo pomogą Ci ubiegać się o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 5.0.

 

Rachunki za energię elektryczną z roku na rok są coraz wyższe.

Aktualnie liczne grono osób decyduje się na odnawialne źródła energii w celu obniżenia wydatków związanych z prądem. Jednym z powodów wzrostu kwoty na rachunku jest wprowadzenie w 2021 roku ustawy o rynku mocy oraz opłaty mocowej.

Poniżej przedstawimy bliżej temat opłaty mocowej i jak wyglądają stawki na rok 2023 oraz czy energia słoneczna jest sposobem na jej zmniejszenie.

Opłata mocowa – czym jest?

Opłata mocowa jest to comiesięczna, dodatkowa opłata dołączona do naszych rachunków za prąd. Mówiąc prościej, jest to cena ponoszona za gotowość do dostarczenia prądu elektrycznego.

Została wprowadzona w styczniu 2021 roku, do rachunków w części pobieranej przez dystrybutorów za energię. Są z niej finansowane koszty utrzymania w pogotowiu elektrowni i zdolności redukcji poboru mocy, które mogą być aktywowane na wypadek ryzyka niedoboru mocy w systemie elektroenergetycznym. Konieczność ponoszenia opłaty mocowej dotyczy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, niezależnie od stosowanego źródła cieplnego. Nie ma także znaczenia, czy pobierasz czy również produkujesz energię – liczy się tylko to, ile zużywasz energii elektrycznej rocznie z sieci i w jakich godzinach.

Ustawa mocowa – cel

Główną przyczyną wprowadzenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Z uwagi na fakt, że wielu konsumentów korzysta z energii elektrycznej w tym samym czasie, może wystąpić problem z jej dostarczeniem, szczególnie w godzinach szczytowych.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją też takie sytuacje kiedy wręcz przeciwnie – prądu jest za dużo i wtedy ceny automatycznie są znacznie niższe. W takich przypadkach konieczne jest utrzymywanie elastycznych rezerw, które można wykorzystać w czasie największego zapotrzebowania na prąd.

Na tej podstawie opłatę mocową można więc nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Ma ona na celu stałe oraz bezproblemowe dostawy prądu poprzez zebranie kwoty na rzecz unowocześnienia obecnych elektrowni i budowy nowych obiektów.

Ile wynosi opłata mocowa?

Dla konsumentów najbardziej interesujące jest, ile wynosi płata mocowa oraz jaki jest wzrost cen prądu. Co roku 30 września Urząd Regulacji Energetyki podaje stawki opłaty mocowej na bieżący rok.

Zależy ona m.in. od wcześniejszego zużycia energii w godzinach szczytowego poboru, prognoz dotyczących zapotrzebowania na prąd i energię w danym roku dostaw oraz prognozy kosztów funkcjonowania i utrzymania całego przedsięwzięcia.

Jak kształtują się ostateczne kwoty? Poniżej przedstawiamy konkretne stawki opłaty mocowej na 2023 rok dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [zł/miesiąc]:

  • poniżej 500 kWh opłata wynosi 2,38 zł netto (o 1 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 51 groszy więcej w porównaniu z 2021 rokiem)
  • od 500 kWh do 1200 kWh opłata wynosi 5,72 zł netto (o 4 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 1,24 zł w porównaniu z 2021 rokiem)
  • od 1200 kWh do 2800 kWh opłata wynosi 9,54 zł netto (o 8 gr więcej w porównaniu do 2022 roku i o 2,07 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem)
  • powyżej 2800 kWh opłata wynosi 13,35 zł netto (o 10 gr w porównaniu do 2022 roku i o 2,89 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem)

Warto zaznaczyć, że opłatą ryczałtową są objęci wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16 kW.

W przypadku odbiorców innych niż ryczałtowi opłata natomiast uzależniona jest od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach oraz od indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Stawka ta na 2023 rok wynosi 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 roku).

Obecny podział na odbiorców ryczałtowych oraz pozostałych będzie obowiązywać do końca 2027 roku. Od 1 stycznia 2028 roku system ten ulegnie zmianie. Nie będzie już stawek ryczałtowych – dla wszystkich odbiorców energii, łącznie z gospodarstwami domowymi, opłata będzie zależna od profilu zużycia – im stabilniejszy, tym niższa opłata.

Fotowoltaika a opłata mocowa

Korzystając z paneli fotowoltaicznych jesteśmy w stanie w znacznym stopniu, lub nawet całkowicie, ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej. Fotowoltaika zapewnia bezpieczeństwo oraz niezależność energetyczną na dłuższą metę. Wygenerowany prąd w pierwszej kolejności trafia do działających urządzeń, tym samym pokrywając bieżące zapotrzebowanie na energię i jednocześnie zmniejszając ilość prądu pobieranego z sieci w danym okresie rozliczeniowym.

Jednak to czy i ile można zaoszczędzić na opłacie mocowej w dużej mierze zależy od rodzaju i wielkości instalacji oraz sposobu wykorzystania energii. Lecz mimo to instalacja fotowoltaiczna jest w stanie w znacznym stopniu ograniczyć koszty energii, zarówno stałe, jak i zmienne.

Innym sposobem na ograniczenie ilości oddawanej oraz pobieranej energii jest fotowoltaika z magazynem energii. Jeśli instalacja byłaby całkowicie niezależna od sieci to inwestorzy nie ponosiliby żadnych kosztów związanych z energią czynną czy  z opłatami stałymi.

Podsumowanie

Można śmiało powiedzieć, że opłata mocowa znacząco wpłynęła na popularność odnawialnych źródeł energii, gdyż decydując się np. na fotowoltaikę jeszcze szybciej zauważysz zwrot z inwestycji.

Chcesz, żeby twoje rachunki za prąd były niższe? Trwa piąta edycja programu Mój Prąd 5.0, najpopularniejszej formy dofinansowań do OZE. Na liście inwestycji kwalifikujących się do programu znajdują się m.in. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW, pompy ciepła oraz magazyny energii

Skontaktuj się z naszymi doradcami energetyczni z SunSol, którzy stworzą oferty na miarę twoich potrzeb, a dodatkowo pomogą Ci ubiegać się o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 5.0.

 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej