napisz

Budujesz dom? Sprawdź Warunki Techniczne 2021

Raz na kilka lat w Polsce aktualizowane są warunki techniczne dotyczące odbioru nowych budynków. Chodzi o to, by określić, jakie wymagania ma spełnić nowy dom w zakresie m.in. ogrzewania i wentylacji. Nowelizacja tych zasad jest konieczna w związku z szybką rozwijającą się technologią w branży budowlanej oraz potrzebą ochrony środowiska naturalnego.

Warunki Techniczne to rozporządzenie wydawane w Polsce przez ministra infrastruktury. Ostatnie WT zostały wydane w 2017 r.

W 2021 r. nastąpiła aktualizacja. Zmieniła się przede wszystkim dopuszczalna wysokość maksymalnego rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną pochodzącą z nieodnawialnych źródeł (EP).

Co to jest wskaźnik EP i jak go obliczyć?

Wartość zużycia energii pierwotnej wyrażanej w kWh/m2 na rok to wskaźnik EP. Pokazuje on, jakie powinno być prawidłowe i optymalne zużycie paliwa przez budynek. EP pomaga ustalić poziom zużycia energii w odniesieniu do jednego metra kwadratowego powierzchni domu w skali roku. Dotyczy to każdego rodzaju paliwa i opału, np. węgla, gazu czy prądu.

Wskaźnik EP oblicza się w następujący sposób:

 EP = EK * wi,

EK oznacza tu energię końcową. Jest to wskaźnik mówiący, ile energii należy dostarczyć do budynku po uwzględnieniu wszystkich warunków technicznych (np. wykorzystanym sposobie izolacji domu). Energię końcową oblicza się na etapie tworzenia projektu budynku.

Wi to współczynnik, którego wartości ustalano w rozporządzeniu o Warunkach Technicznych. Mówi on o wpływie wykorzystanego paliwa do ogrzewania na środowisko naturalne.

Dla poszczególnych rodzajów paliw współczynnik wi wynosi:

 • dla energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej  – 3,0,
 • dla energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych – 0,7
 • dla gazu z sieci i gazu płynnego – 1,1,
 • dla węgla kamiennego i brunatnego – 1,1,
 • dla lokalnych systemów ciepłowniczych  opartych na oleju opałowym – 1,20,
 • dla biomasy 0,2.

Przykładowo, jeśli energia końcowa naszego budynku wynosi EK=60 kWh/m2/rok, a do ogrzewania stosujemy ogrzewanie na prąd z sieci energetycznej, to EP(60kWh/m2/rok*3,0) wynosi 180 kWh/m2 w skali roku.

WT 2021 – co nowego?

Warunki techniczne w zakresie urządzeń grzewczych wynikają bezpośrednio z europejskich wytycznych dotyczących ochrony klimatu. Zmieniła się przede wszystkim dopuszczalna wysokość maksymalnego rocznego zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Dotyczy ona ogrzewania (także wody), chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia. Do 2021 r. dopuszczalna wartość współczynnika EP wynosiła 95 kWh/m2/rok. Od początku 2021 roku nie może on przekroczyć rocznie 70 kWh/m2. Co to oznacza dla budujących nowych dom?

Przede wszystkim trzeba będzie zadbać o odpowiednią izolację budynku, jednak przy tak niskim współczynniku EP to może nie wystarczyć. Głównym narzędziem wpływającym na wysokość energii pierwotnej jest dobór odpowiedniego ogrzewania domu.

WT 2021 – domy ekologiczne na czasie

Aby uznać, że dom jest w pełni ekologiczny i idealnie dopasowany do norm warunków technicznych, zużycie energii pierwotnej musi być równe lub wyższe energii końcowej budynku. Jeżeli w ciągu roku EP wynosi 70 kWh/m2, a energia końcowa jest taka sama, to oznacza, że urządzenie do ogrzewania domu jest wystarczająco wydajne i przetwarza 100 proc. energii pierwotnej na ogrzewanie.

Do uzyskania współczynnika EP w wysokości 70 kWH/m2 rocznie lub mniejszego potrzebne jest co najmniej 100-procentowe przetwarzanie energii pierwotnej na końcową. Tradycyjne kotły węglowe nie są w stanie zapewnić wymaganej wysokości EP. Generują one straty razem ze spalinami do atmosfery oraz przy samym spalaniu paliwa. Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 wartość EP kotła węglowego z wentylacją grawitacyjną wynosi ok. 135 kWh/m2/rok.

Do osiągnięcia rekomendowanej wartości EP w nowym domu nie wystarczy też jedynie właściwa izolacja budynku. Pełni ona jednak rolę pomocniczą przy zminimalizowaniu strat w cieple.

Jakie ogrzewanie będzie zgodne z WT 2021

Należy pamiętać, że aktualizacja warunków technicznych dotyczących ogrzewania budynków ma na celu ochronę środowiska naturalnego. W Polsce coraz więcej samorządów wprowadziło uchwały antysmogowe, które mają na celu zamianę ogrzewania w starych budynkach na ekologiczne i z czasem pozbycie się wszystkich tzw. „kopciuchów”.

Dostosowanie nowego domu do WT 2021 i norm dotyczących EP będzie też trudne w przypadku ogrzewania budynku kotłem gazowym. Energia pierwotna mierzona w kWh/m2/rok według WT 2021 w wybranych urządzeniach to:

 • Kocioł gazowy z wentylacją grawitacyjną – 129
 • Kocioł gazowy z wentylacją mechaniczną i ogrzewaniem podłogowym – 119

Obniżenie zużycia energii pierwotnej pozwalające spełnić wymagania warunków technicznych 2021 będzie możliwe przy zastosowaniu urządzeń, które korzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE),tj.

Jednak nie do wszystkich sposób ogrzewania wystarczy inwestycja w fotowoltaikę. Jak się okazuje, uzyskanie norm zgodnych z WT 2021 będzie trudne w przypadku ogrzewania elektrycznego, nawet, gdy połączymy je z fotowoltaiką. Maksymalna wysokość EP takiego ogrzewania dwukrotnie przekracza normy warunków technicznych 2021 dla nowych budynków.

Pompa ciepła – rozwiązanie idealne

Wybór pompy ciepła jako narzędzia do ogrzewania naszego nowego domu daje gwarancję, że uda nam się utrzymać normy zawarte w WT 2021. Pompa ciepła do ogrzewania jest jednym z nielicznych urządzeń, które ma wskaźnik EP poniżej lub równy 70 kWh/m2/rok. Mimo że pompa ciepła korzysta z prądu, który posiada najwyższy współczynnik nakładu energii pierwotnej (wi) i wynosi aż 3, to zużywa ona niewiele energii elektrycznej. Nowoczesne pompy ciepła charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną.

Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką daje architektom i inwestorom gwarancję, że nowy dom będzie w pełni wydajny, jeśli chodzi o bilans ciepła. Gdy przy projektowaniu domu uwzględnimy ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła do utrzymania pożądanej temperatury oraz panele fotowoltaiczne zasilające co najmniej pompę, to maksymalny współczynnik energii początkowej nie powinna przekroczyć 60 kWh/m2/rok. Inwestycja w panele fotowoltaiczne spowoduje też mniejsze zużycie prądu z elektrociepłowni, które nadal korzystają z węgla do produkcji prądu. Jak już powszechnie wiadomo, węgiel nie jest ekologicznym źródłem energii z powodu wysokiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery i generowania dużych strat ciepła podczas spalania.

Fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła daje pewność, że nowy dom będzie w pełni ekologiczny, zgodny z normami regulowanymi przez WT 2021 oraz satysfakcjonujący dla inwestora. Inwestycja w odnawialne źródła energii zwraca się bowiem już po kilku latach użytkowania w rachunkach za prąd i ogrzewanie.

Jaką pompę ciepła wybrać?

Dobór pompy ciepła warto pozostawić profesjonalistom. Określą oni czy lepiej wybrać pompę ciepła gruntową, czy też powietrzną – to dwa najbardziej popularne źródła ciepła dolnego. Każde z tych źródeł ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Dobór pompy musi więc odbyć się indywidualnie do potrzeb budynku i inwestora.

Obecnie na rynku pomp ciepła dostępnych jest wiele produktów, z uwagi na coraz większą popularność tej technologii. Decyzja o inwestycji w pompę ciepła jest ważna i podejmuje się ja na wiele lat. Warto wybrać urządzenia od sprawdzonego producenta oraz profesjonalną firmę instalatorską. Jeśli jesteś na etapie tworzenia projektu domu, w SunSol pomożemy Twoim architektom dobrać optymalną pompę ciepła i komponenty.

Firma SunSol współpracuje tylko z najlepszymi producentami pomp ciepła takimi, jak: Daikn, Mitsubishi czy Nibe. To producenci z dużym dorobkiem i doświadczeniem. Daje to gwarancję inwestorom, że ich pompa ciepła będzie sprawna przez wiele lat i w pełni wydajna.

W SunSol zapewniamy kompleksowe doradztwo i generalne wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii. Skontaktuj się z naszym doradcą i umów się na darmową wycenę.

Raz na kilka lat w Polsce aktualizowane są warunki techniczne dotyczące odbioru nowych budynków. Chodzi o to, by określić, jakie wymagania ma spełnić nowy dom w zakresie m.in. ogrzewania i wentylacji. Nowelizacja tych zasad jest konieczna w związku z szybką rozwijającą się technologią w branży budowlanej oraz potrzebą ochrony środowiska naturalnego.

Warunki Techniczne to rozporządzenie wydawane w Polsce przez ministra infrastruktury. Ostatnie WT zostały wydane w 2017 r.

W 2021 r. nastąpiła aktualizacja. Zmieniła się przede wszystkim dopuszczalna wysokość maksymalnego rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną pochodzącą z nieodnawialnych źródeł (EP).

Co to jest wskaźnik EP i jak go obliczyć?

Wartość zużycia energii pierwotnej wyrażanej w kWh/m2 na rok to wskaźnik EP. Pokazuje on, jakie powinno być prawidłowe i optymalne zużycie paliwa przez budynek. EP pomaga ustalić poziom zużycia energii w odniesieniu do jednego metra kwadratowego powierzchni domu w skali roku. Dotyczy to każdego rodzaju paliwa i opału, np. węgla, gazu czy prądu.

Wskaźnik EP oblicza się w następujący sposób:

 EP = EK * wi,

EK oznacza tu energię końcową. Jest to wskaźnik mówiący, ile energii należy dostarczyć do budynku po uwzględnieniu wszystkich warunków technicznych (np. wykorzystanym sposobie izolacji domu). Energię końcową oblicza się na etapie tworzenia projektu budynku.

Wi to współczynnik, którego wartości ustalano w rozporządzeniu o Warunkach Technicznych. Mówi on o wpływie wykorzystanego paliwa do ogrzewania na środowisko naturalne.

Dla poszczególnych rodzajów paliw współczynnik wi wynosi:

 • dla energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej  – 3,0,
 • dla energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych – 0,7
 • dla gazu z sieci i gazu płynnego – 1,1,
 • dla węgla kamiennego i brunatnego – 1,1,
 • dla lokalnych systemów ciepłowniczych  opartych na oleju opałowym – 1,20,
 • dla biomasy 0,2.

Przykładowo, jeśli energia końcowa naszego budynku wynosi EK=60 kWh/m2/rok, a do ogrzewania stosujemy ogrzewanie na prąd z sieci energetycznej, to EP(60kWh/m2/rok*3,0) wynosi 180 kWh/m2 w skali roku.

WT 2021 – co nowego?

Warunki techniczne w zakresie urządzeń grzewczych wynikają bezpośrednio z europejskich wytycznych dotyczących ochrony klimatu. Zmieniła się przede wszystkim dopuszczalna wysokość maksymalnego rocznego zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Dotyczy ona ogrzewania (także wody), chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia. Do 2021 r. dopuszczalna wartość współczynnika EP wynosiła 95 kWh/m2/rok. Od początku 2021 roku nie może on przekroczyć rocznie 70 kWh/m2. Co to oznacza dla budujących nowych dom?

Przede wszystkim trzeba będzie zadbać o odpowiednią izolację budynku, jednak przy tak niskim współczynniku EP to może nie wystarczyć. Głównym narzędziem wpływającym na wysokość energii pierwotnej jest dobór odpowiedniego ogrzewania domu.

WT 2021 – domy ekologiczne na czasie

Aby uznać, że dom jest w pełni ekologiczny i idealnie dopasowany do norm warunków technicznych, zużycie energii pierwotnej musi być równe lub wyższe energii końcowej budynku. Jeżeli w ciągu roku EP wynosi 70 kWh/m2, a energia końcowa jest taka sama, to oznacza, że urządzenie do ogrzewania domu jest wystarczająco wydajne i przetwarza 100 proc. energii pierwotnej na ogrzewanie.

Do uzyskania współczynnika EP w wysokości 70 kWH/m2 rocznie lub mniejszego potrzebne jest co najmniej 100-procentowe przetwarzanie energii pierwotnej na końcową. Tradycyjne kotły węglowe nie są w stanie zapewnić wymaganej wysokości EP. Generują one straty razem ze spalinami do atmosfery oraz przy samym spalaniu paliwa. Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 wartość EP kotła węglowego z wentylacją grawitacyjną wynosi ok. 135 kWh/m2/rok.

Do osiągnięcia rekomendowanej wartości EP w nowym domu nie wystarczy też jedynie właściwa izolacja budynku. Pełni ona jednak rolę pomocniczą przy zminimalizowaniu strat w cieple.

Jakie ogrzewanie będzie zgodne z WT 2021

Należy pamiętać, że aktualizacja warunków technicznych dotyczących ogrzewania budynków ma na celu ochronę środowiska naturalnego. W Polsce coraz więcej samorządów wprowadziło uchwały antysmogowe, które mają na celu zamianę ogrzewania w starych budynkach na ekologiczne i z czasem pozbycie się wszystkich tzw. „kopciuchów”.

Dostosowanie nowego domu do WT 2021 i norm dotyczących EP będzie też trudne w przypadku ogrzewania budynku kotłem gazowym. Energia pierwotna mierzona w kWh/m2/rok według WT 2021 w wybranych urządzeniach to:

 • Kocioł gazowy z wentylacją grawitacyjną – 129
 • Kocioł gazowy z wentylacją mechaniczną i ogrzewaniem podłogowym – 119

Obniżenie zużycia energii pierwotnej pozwalające spełnić wymagania warunków technicznych 2021 będzie możliwe przy zastosowaniu urządzeń, które korzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE),tj.

Jednak nie do wszystkich sposób ogrzewania wystarczy inwestycja w fotowoltaikę. Jak się okazuje, uzyskanie norm zgodnych z WT 2021 będzie trudne w przypadku ogrzewania elektrycznego, nawet, gdy połączymy je z fotowoltaiką. Maksymalna wysokość EP takiego ogrzewania dwukrotnie przekracza normy warunków technicznych 2021 dla nowych budynków.

Pompa ciepła – rozwiązanie idealne

Wybór pompy ciepła jako narzędzia do ogrzewania naszego nowego domu daje gwarancję, że uda nam się utrzymać normy zawarte w WT 2021. Pompa ciepła do ogrzewania jest jednym z nielicznych urządzeń, które ma wskaźnik EP poniżej lub równy 70 kWh/m2/rok. Mimo że pompa ciepła korzysta z prądu, który posiada najwyższy współczynnik nakładu energii pierwotnej (wi) i wynosi aż 3, to zużywa ona niewiele energii elektrycznej. Nowoczesne pompy ciepła charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną.

Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką daje architektom i inwestorom gwarancję, że nowy dom będzie w pełni wydajny, jeśli chodzi o bilans ciepła. Gdy przy projektowaniu domu uwzględnimy ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła do utrzymania pożądanej temperatury oraz panele fotowoltaiczne zasilające co najmniej pompę, to maksymalny współczynnik energii początkowej nie powinna przekroczyć 60 kWh/m2/rok. Inwestycja w panele fotowoltaiczne spowoduje też mniejsze zużycie prądu z elektrociepłowni, które nadal korzystają z węgla do produkcji prądu. Jak już powszechnie wiadomo, węgiel nie jest ekologicznym źródłem energii z powodu wysokiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery i generowania dużych strat ciepła podczas spalania.

Fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła daje pewność, że nowy dom będzie w pełni ekologiczny, zgodny z normami regulowanymi przez WT 2021 oraz satysfakcjonujący dla inwestora. Inwestycja w odnawialne źródła energii zwraca się bowiem już po kilku latach użytkowania w rachunkach za prąd i ogrzewanie.

Jaką pompę ciepła wybrać?

Dobór pompy ciepła warto pozostawić profesjonalistom. Określą oni czy lepiej wybrać pompę ciepła gruntową, czy też powietrzną – to dwa najbardziej popularne źródła ciepła dolnego. Każde z tych źródeł ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Dobór pompy musi więc odbyć się indywidualnie do potrzeb budynku i inwestora.

Obecnie na rynku pomp ciepła dostępnych jest wiele produktów, z uwagi na coraz większą popularność tej technologii. Decyzja o inwestycji w pompę ciepła jest ważna i podejmuje się ja na wiele lat. Warto wybrać urządzenia od sprawdzonego producenta oraz profesjonalną firmę instalatorską. Jeśli jesteś na etapie tworzenia projektu domu, w SunSol pomożemy Twoim architektom dobrać optymalną pompę ciepła i komponenty.

Firma SunSol współpracuje tylko z najlepszymi producentami pomp ciepła takimi, jak: Daikn, Mitsubishi czy Nibe. To producenci z dużym dorobkiem i doświadczeniem. Daje to gwarancję inwestorom, że ich pompa ciepła będzie sprawna przez wiele lat i w pełni wydajna.

W SunSol zapewniamy kompleksowe doradztwo i generalne wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii. Skontaktuj się z naszym doradcą i umów się na darmową wycenę.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej