napisz

Akcja Prawo do Czystej Energii

Trwa ogólnopolska akcja Prawo do Czystej Energii

Akcja Prawo do Czystej Energii to działanie, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego systemu rozliczeń energii elektrycznych dla przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

Akcję poparło wiele firmy z branży PV.

O co chodzi w akcji?

Prawo do czystej energii to reakcja na zmiany, jakie ma wprowadzić polski rząd w rozliczeniu energii elektrycznej powstałej z instalacji fotowoltaicznych dla nowych prosumentów. Wielu przedstawicieli branży PV oraz obywateli nie zgadza się z zaproponowanym przez rząd projektem nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uważają, że nowe warunki gotówkowego systemu rozliczeń nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z siecią (net billing) jest niesprawiedliwy.

Organizatorzy akcji zachęcają do podpisania petycji, której celem jest zmiana dotychczasowych zapisów na bardziej korzystne w rozliczaniu się z siecią energetyczną z nadwyżek wyprodukowanego prądu. Postulaty dotyczą też wprowadzenia pewności prawa i bezpieczeństwa rynku.

Chodzi o to, by przyszli prosumenci mieli gwarancję sprawiedliwiej stawki odkupu wyprodukowanej energii – nie niższą, niż cena zakupu. Zaproponowany projekt ustawy przewiduje rozliczenie po średnich cenach rynkowych, które są zmienne i niepewne. Co istotne, nowe prawo przewiduje możliwość otrzymania zapłaty maksymalnie za 20 proc. wyprodukowanych przez siebie nadwyżek.

Pozostałe postulaty

W petycji do rządu zawarty został również postulat o to, by wprowadzone zmiany rozliczeń z nadwyżek produkcji (z net meteringu na net billing) zostały poddane ocenie skutków regulacji (OSR). Ma to na celu potwierdzenie wpływu zmian w ustawie na mieszkańców, firmy z branży PV oraz spółki obrotu.

Ponadto podpisujący petycję domagają się wydłużenia okresu przejściowego dla wprowadzenia gotówkowego systemu rozliczeń do 31 grudnia 2023 roku. Według projektu zaproponowanego przez rząd net billing miał obowiązywać dla tych posiadaczy fotowoltaiki, którzy zdecydują się na instalację po 31 marca 2022 r.

Petycję w ramach akcji Prawo Do Czystej Energii podpisało już ponad 5 tys. osób.

Trwa ogólnopolska akcja Prawo do Czystej Energii

Akcja Prawo do Czystej Energii to działanie, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego systemu rozliczeń energii elektrycznych dla przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

Akcję poparło wiele firmy z branży PV.

O co chodzi w akcji?

Prawo do czystej energii to reakcja na zmiany, jakie ma wprowadzić polski rząd w rozliczeniu energii elektrycznej powstałej z instalacji fotowoltaicznych dla nowych prosumentów. Wielu przedstawicieli branży PV oraz obywateli nie zgadza się z zaproponowanym przez rząd projektem nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Uważają, że nowe warunki gotówkowego systemu rozliczeń nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z siecią (net billing) jest niesprawiedliwy.

Organizatorzy akcji zachęcają do podpisania petycji, której celem jest zmiana dotychczasowych zapisów na bardziej korzystne w rozliczaniu się z siecią energetyczną z nadwyżek wyprodukowanego prądu. Postulaty dotyczą też wprowadzenia pewności prawa i bezpieczeństwa rynku.

Chodzi o to, by przyszli prosumenci mieli gwarancję sprawiedliwiej stawki odkupu wyprodukowanej energii – nie niższą, niż cena zakupu. Zaproponowany projekt ustawy przewiduje rozliczenie po średnich cenach rynkowych, które są zmienne i niepewne. Co istotne, nowe prawo przewiduje możliwość otrzymania zapłaty maksymalnie za 20 proc. wyprodukowanych przez siebie nadwyżek.

Pozostałe postulaty

W petycji do rządu zawarty został również postulat o to, by wprowadzone zmiany rozliczeń z nadwyżek produkcji (z net meteringu na net billing) zostały poddane ocenie skutków regulacji (OSR). Ma to na celu potwierdzenie wpływu zmian w ustawie na mieszkańców, firmy z branży PV oraz spółki obrotu.

Ponadto podpisujący petycję domagają się wydłużenia okresu przejściowego dla wprowadzenia gotówkowego systemu rozliczeń do 31 grudnia 2023 roku. Według projektu zaproponowanego przez rząd net billing miał obowiązywać dla tych posiadaczy fotowoltaiki, którzy zdecydują się na instalację po 31 marca 2022 r.

Petycję w ramach akcji Prawo Do Czystej Energii podpisało już ponad 5 tys. osób.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej