napisz

Ulga termomodernizacyjna – wszystko co powinieneś wiedzieć

Inwestowanie w odnawialne źródła energii na przestrzeni ostatnich lat stało się jeszcze atrakcyjniejsze – pod względem zarówno jakości oferowanych sprzętów, jak również finansowym.

Wszystko za sprawą wielu dostępnych w Polsce programów dofinansowań do inwestycji w OZE. Jednym z nich jest ulga termomodernizacyjna. W dzisiejszym artykule przedstawiamy wszystko co powinieneś wiedzieć na jej temat!

 

CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Ulga termomodernizacyjna to program wsparcia dla osób fizycznych, które zdecydowały się na inwestuję w termomodernizację swojego mieszkania lub domu.

Program ten ma na celu zachęcenie właścicieli do modernizacji budynków, co pozwoli na zwiększenie ich energetycznej efektywności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w Polsce, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, budynek musi być własnością osoby fizycznej,  po drugie, inwestycja musi polegać na termomodernizacji budynku, czyli na wprowadzeniu zmian, które zwiększą jego izolację termiczną i zmniejszą koszty ogrzewania.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

W Polsce ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym, które poniosły koszty związane z termomodernizacją budynku.

Uszczegóławiając, osobami, które mogą skorzystać z ulgi są właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, czyli wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W takich budynkach mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całego budynku.

NA JAKIE INWESTYCJE PRZYSŁUGUJE ULGA?

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, do których zaliczają się m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowe
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami
 • montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych
 • drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania
 • ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub
 • instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Warto jednak mieć na uwadze, że inwestycje objęte ulgą termomodernizacyjną muszą spełniać określone wymagania techniczne i jakościowe, które określone są szczegółowo w przepisach prawa.

ILE WYNOSI ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej uzależniona jest od sposobu opodatkowania. Wynosi 12%32% bądź 19% (w przypadku podatku liniowego) wydatków poniesionych na termomodernizację, ale maksymalnie do kwoty 53 000 złotych.

Podatnicy, którzy rozliczają się według skali:

 • 12% – zwrot do 9010 zł
 • 19% – zwrot do 10070 zł
 • 32% – zwrot do 16960 zł

JAK UDOKUMENTOWAĆ PRAWO DO ULGI?

Ulgę można odliczyć, jeśli posiada się fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Podstawą do jej odliczenia może być także faktura zawierającą podatek od wartości dodanej, wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Za datę poniesienia wydatku uważa się datę sprzedaży, która został określona na fakturze VAT.

KIEDY DOKONAĆ ROZLICZENIA?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Prace inwestycyjne powinny zostać zakończone wciągu maksymalnie 3 lat. Natomiast w przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód danego podatnika, może on dokonać odliczeń w ciągu kolejnych 6 lat.

CZY ULGA TERMOMODERNIZACYJNA OBOWIĄZUJE PRZY DOTACJI MÓJ PRĄD?

Ulga termomodernizacyjna i program „Mój Prąd” to dwa odrębne programy wspierające inwestycje w efektywność energetyczną budynków i w produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Podatnicy, którzy otrzymali dofinansowanie z „Mojego prądu”, także mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W takiej sytuacji jednak podatnik od dochodu może odliczyć jedynie wkład własnywniesiony na pokrycie inwestycji, bez wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

 

Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła, a może magazynem energii? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie ofertę na miarę twoich potrzeb.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii na przestrzeni ostatnich lat stało się jeszcze atrakcyjniejsze – pod względem zarówno jakości oferowanych sprzętów, jak również finansowym.

Wszystko za sprawą wielu dostępnych w Polsce programów dofinansowań do inwestycji w OZE. Jednym z nich jest ulga termomodernizacyjna. W dzisiejszym artykule przedstawiamy wszystko co powinieneś wiedzieć na jej temat!

 

CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Ulga termomodernizacyjna to program wsparcia dla osób fizycznych, które zdecydowały się na inwestuję w termomodernizację swojego mieszkania lub domu.

Program ten ma na celu zachęcenie właścicieli do modernizacji budynków, co pozwoli na zwiększenie ich energetycznej efektywności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w Polsce, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, budynek musi być własnością osoby fizycznej,  po drugie, inwestycja musi polegać na termomodernizacji budynku, czyli na wprowadzeniu zmian, które zwiększą jego izolację termiczną i zmniejszą koszty ogrzewania.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

W Polsce ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym, które poniosły koszty związane z termomodernizacją budynku.

Uszczegóławiając, osobami, które mogą skorzystać z ulgi są właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, czyli wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W takich budynkach mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całego budynku.

NA JAKIE INWESTYCJE PRZYSŁUGUJE ULGA?

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, do których zaliczają się m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowe
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami
 • montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych
 • drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania
 • ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub
 • instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Warto jednak mieć na uwadze, że inwestycje objęte ulgą termomodernizacyjną muszą spełniać określone wymagania techniczne i jakościowe, które określone są szczegółowo w przepisach prawa.

ILE WYNOSI ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej uzależniona jest od sposobu opodatkowania. Wynosi 12%32% bądź 19% (w przypadku podatku liniowego) wydatków poniesionych na termomodernizację, ale maksymalnie do kwoty 53 000 złotych.

Podatnicy, którzy rozliczają się według skali:

 • 12% – zwrot do 9010 zł
 • 19% – zwrot do 10070 zł
 • 32% – zwrot do 16960 zł

JAK UDOKUMENTOWAĆ PRAWO DO ULGI?

Ulgę można odliczyć, jeśli posiada się fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Podstawą do jej odliczenia może być także faktura zawierającą podatek od wartości dodanej, wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Za datę poniesienia wydatku uważa się datę sprzedaży, która został określona na fakturze VAT.

KIEDY DOKONAĆ ROZLICZENIA?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Prace inwestycyjne powinny zostać zakończone wciągu maksymalnie 3 lat. Natomiast w przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód danego podatnika, może on dokonać odliczeń w ciągu kolejnych 6 lat.

CZY ULGA TERMOMODERNIZACYJNA OBOWIĄZUJE PRZY DOTACJI MÓJ PRĄD?

Ulga termomodernizacyjna i program Mój Prąd to dwa odrębne programy wspierające inwestycje w efektywność energetyczną budynków i w produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Podatnicy, którzy otrzymali dofinansowanie z „Mojego prądu”, także mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W takiej sytuacji jednak podatnik od dochodu może odliczyć jedynie wkład własnywniesiony na pokrycie inwestycji, bez wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

 

Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła, a może magazynem energii? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie ofertę na miarę twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej