napisz

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – PRZYKŁAD ROZLICZENIA

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w 2019 roku. Przeznaczona jest dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków mieszkalnych. Ci, którzy remontują dom mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione za realizację prac termomodernizacyjnych.

Czym jest ulga termomodernizacyjna? Kto może z niej skorzystać? Na jakie wydatki można otrzymać zwrot? Jak wygląda rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, z którego dowiesz się najważniejszych informacji.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – CO TO?

Ulga termomodernizacyjna to inaczej mówiąc ulga podatkowa. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od podatku. Ważne, aby kwota ta nie przekroczyła 53 tys. zł. Jedynie w przypadku małżeństw istnieje możliwość odliczenia podwójnej kwoty – 106 tys. zł.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – DLA KOGO?

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej na zasadach ogólnych – PIT-36 lub PIT-37, podatkiem liniowym Z odliczenia mogą także skorzystać osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych.

Budynek jednorodzinny, czyli budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – WARUNKI

By móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej należy spełnić kilka istotnych warunków:

 •       Tak jak wspomniano powyżej osoba ubiegająca się o ulgę musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.
 •       Należy przedstawić faktury i rachunki za koszty, które poniósł właściciel podczas przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że ulgi nie będzie można odliczać później, niż przez 6 lat, licząc od roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
 •       Prace termomodernizacyjne muszą zostać zakończone w przeciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek w tym kierunku. Należy mieć na uwadze fakt, że jeśli w przeciągu 3 lat termomodernizacja nie zostanie przeprowadzona będzie trzeba zwrócić otrzymaną ulgę.
 •       Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać, jeśli budynek nie jest oddany do użytku, jest w budowie oraz jeśli jest w trakcie rozbudowy bądź przebudowy prowadzącej ostatecznie do zwiększenia powierzchni mieszkalnej.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – NA CO PRZYSŁUGUJE?

Należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki uprawniają do możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jakie zatem wydatki kwalifikują się do uzyskania ulgi? Odpowiadamy!

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi takie jak:

 •       Materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, fundamentów czy płyt balkonowych, które wchodzą w skład systemów dociepleń lub do zabezpieczenia przed wilgocią
 •       Kocioł gazowy kondensacyjny/ olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulacją oraz jego montaż
 •       Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 •       Kocioł przeznaczony do spalania biomasy
 •       Zbiornik na gaz lub olej
 •       Pompa ciepła wraz z osprzętem i montażem
 •       Kolektor słoneczny wraz z osprzętem i montażem
 •       Ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montażem
 •       Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, instalacji do przyłączy ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego, systemu wentylacji mechanicznej
 •       Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 •       Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

Tak jak widać zakres prac termomodernizacyjnych jest obszerny, przede wszystkim zależy od kondycji budynku oraz jego obecnej efektywności energetycznej.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – PRZYKŁAD ROZLICZENIA

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne, by kwota odliczenia nie przekroczyła 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich realizowanych prac termomodernizacyjnych w budynku, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to można odliczyć kwotę wraz z tym podatkiem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy podatek ten nie został wcześniej odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione podczas prac termomodernizacyjnych można odliczać przez kolejne 6 lat od pierwszego wydatku.

Ważne jest przestrzeganie terminów. Jeśli w przeciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek, nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy zwrócić ulgę. Należy wtedy doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Przykład rozliczenia

Przedstawmy jak to wszystko dokładnie wygląda na przykładzie podatnika, który w 2022 roku uzyskał przychód 130 tys. zł.  W 2020 roku zainwestował w instalację fotowoltaiczną, której koszt wynosił 30 tys. zł. ( na podstawie wystawionej faktury VAT).

Istnieją dwa progi podatkowe:

 •       Pierwszy próg podatkowy do 120 tys. zł – 12% podatku
 •       Drugi próg podatkowy powyżej 120 tys. zł. – 32% podatku

130 tys. zł – 120 tys. zł = 10 tys. zł – jest to część kosztu fotowoltaiki, który można odliczyć od podstawy opodatkowania w drugim progu skali podatkowej tj. 32%.

Czyli 10 tys. zł mnożymy przez 32%. Wychodzi 3200 zł – jest to pierwsza składowa ulgi termomodernizacyjnej.

Następnie od kosztu inwestycji instalacji fotowoltaicznej tj. 30 tys. zł. odejmujemy 10 tys. zł. Zostaje 20 tys. zł. – jest to pozostała część kosztu instalacji, który możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w pierwszym progu podatkowym tj. 12%.

Mnożymy 20 tys. zł przez 12%. Wychodzi 2400 zł. – jest to druga składowa ulgi termomodernizacyjnej.

Dodajemy do siebie obie składowe. 3200 zł + 2400 zł = 5600 zł – jest to całkowita kwota ulgi termomodernizacyjnej.

Zatem podatnik przedstawiony w powyższym przykładzie będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego ulgę wynoszącą 5600 zł w 2022 roku.

PODSUMOWANIE

Brak właściwego ocieplenia budynku powoduje ogromny wzrost kosztów ogrzewania. Wtedy przychodzi konieczność termomodernizacji.

Termomodernizacja polega na ulepszeniu miejsca, w którym zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody. Zwiększenie grubości izolacji termicznej lub jej wprowadzenie do budynku znacznie ograniczy wypływ ciepła przez ściany.

Chcesz zacząć inwestować w przyszłość? Chcesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii? Skontaktuj się z nami – Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie twoje pytania oraz przygotują ofertę na miarę Twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej