napisz

Realna kwota dotacji na instalacje fotowoltaiczne

Program Prosument – to się opłaca!

Po niewątpliwym sukcesie programu Prosument wdrożonym w 2015 roku, potencjalni inwestorzy w obszarze fotowoltaiki, musieli czekać dwa lata na reedycje tej dotacji organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Ku uciesze wszystkich, 16 października 2017 roku ogłoszono nabór na składanie wniosków do reedycji programu. Do drugiej edycji przystąpić mogły nie tylko osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, ale i wspólnoty mieszkaniowe, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. W programie Prosument II można było ubiegać się o datację w wysokości nawet 30% kosztów kwalifikowanych.

W niniejszym artykule przedstawiono wyliczenia, które pozwolą czytelnikowi zobrazować sobie jak rzeczywistości kształtuję się kwota wspomnianej wcześniej dotacji.

Czarno na białym, czyli jak to działa?

Zacznijmy od początku! Otrzymanie dotacji wiązało się z zaciągnięciem kredytu. Jego koszty prezentowały się następująco:

 • oprocentowanie – 1% w skali roku,
 • prowizja uruchomieniowa – 3%,
 • prowizja boczna, spłacana od kwoty pozostałej do spłaty po każdym roku – 1,5 %,
 • okres kredytowania do 15 lat.

Ponadto wystąpił również wymóg odnośnie ilości złotówek przypadających na kW zainstalowanej mocy. Wymaganie wyglądało następująco:

 • instalacje o mocy przyłączeniowej do 5kW – 7000 zł/kW,
 • instalacje o mocy przyłączeniowej powyżej 5kW – 6000 zł/kW.

W artykule przyjęto, że instalacja o mocy 6kW kosztowała dokładnie 36 000 zł, a więc idealnie zmieszczono się w kosztach kwalifikowanych (6000zł * 6 kW =36000zł ). W programie Prosument II, kluczowa 30% dotacja udzielana była na samym początku, tj. kwota na jaką inwestor byłby zobligowany do zaciągnięcia kredytu jest kwotą pomniejszoną o tę dotację. W analizowanym przypadku, kwota dotacji wyniosła 10 800 zł, a więc podstawowa kwota kredytu to 25 200 zł. Należy pamiętać jednak, że prowizja uruchomieniowa w wysokości 3%, pobierana za możliwość udzielenia kredytu, podnosi jego całościową kwotę. Wychodzi na to, że inwestor w analizowanym przypadku wnioskowałby o przyznanie kredytu na kwotę 25 956 zł. Uwzględniając oprocentowanie roczne w wysokości 1%, okres kredytowania wynoszący 5 lat (60 rat) oraz fakt, iż raty malejące w tym przypadku można potraktować jako stałe ze względu na niskie oprocentowanie, kwota miesięcznej raty, koniec końców, wyniosła 443,69 zł. Zatem po roku, inwestor spłaciłby kwotę 5 324,22 zł i też w tym momencie zobowiązany byłby do zapłacenia wymaganej przez Bank prowizji bocznej (1,5% od kwoty pozostałej do spłaty). Prowizja po pierwszym roku spłat wyniosłaby 319,45 zł, a w sumie po 5 latach 798,63 zł. Suma spłat kredytu licząc z odsetkami wyniosłaby natomiast 26 621,12 zł. Podatek dochodowy od dotacji to koszt rzędu 1 944 zł. W sumie wszystkie wydatki zamknęłyby się w kwocie 29 363,75 zł.

Porównując kwotę przyjętą jako cenę za zestaw fotowoltaiczny na początku artykułu, do kwoty wydatków uzyskanej dzięki programowi Prosument II widać, że realna dotacja wyniosłaby w tym przypadku 6 636,25 zł, a nie 10 800 zł, a więc tylko ok. 18% kwoty brutto pochodzącej z założonej ceny. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania do lat 10 (120 rat), rata miesięczna zmniejszyłaby się i wynosiłaby tylko 227,39 zł. Wykonując proste obliczenia, można wyliczyć, iż potencjalny beneficjent programu Prosument II w rok spłaciłby 2 728 zł. Prowizja boczna po pierwszym okresie to koszt 368,36 zł, a podliczając cały okres kredytu dodatkowe 1 841,82 zł. Całość kosztowałaby w tym przypadku 31 072,05 zł, a realna dotacja wyniosła 4 927 zł, zamiast 10 800 zł.

Programy dofinansowań na fotowoltaikę – na co warto zwrócić uwagę?

Łatwo dojść do wniosku, że im dłuższy okres kredytowania, tym realnie pieniędzy dla potencjalnego inwestora z tytułu programu mniej. Niewątpliwym faktem jest, że prezentowana w materiałach marketingowych kwota dotacji czy dofinansowania, zawsze odbiega od rzeczywistości. Potencjalnego inwestora powinien zastanowić fakt wystąpienia prowizji bocznej, która wraz z podatkiem dochodowym, o którym również nie wolno zapomnieć, zawsze zmniejszają kwotę wcześniej wspomnianej dotacji. Niewątpliwym faktem jest również z pewnością to, iż programy dofinansowujące, takie jak opisywany w niniejszym artykule Prosument II, polepszają rentowność inwestycji fotowoltaicznych. Każdy inwestor jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji powinien być świadomy wszystkich ewentualnych do poniesienia kosztów, aby koniec końców nie być niemile zaskoczony.

Program Prosument – to się opłaca!

Po niewątpliwym sukcesie programu Prosument wdrożonym w 2015 roku, potencjalni inwestorzy w obszarze fotowoltaiki, musieli czekać dwa lata na reedycje tej dotacji organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Ku uciesze wszystkich, 16 października 2017 roku ogłoszono nabór na składanie wniosków do reedycji programu. Do drugiej edycji przystąpić mogły nie tylko osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, ale i wspólnoty mieszkaniowe, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. W programie Prosument II można było ubiegać się o datację w wysokości nawet 30% kosztów kwalifikowanych.

W niniejszym artykule przedstawiono wyliczenia, które pozwolą czytelnikowi zobrazować sobie jak rzeczywistości kształtuję się kwota wspomnianej wcześniej dotacji.

Czarno na białym, czyli jak to działa?

Zacznijmy od początku! Otrzymanie dotacji wiązało się z zaciągnięciem kredytu. Jego koszty prezentowały się następująco:

 • oprocentowanie – 1% w skali roku,
 • prowizja uruchomieniowa – 3%,
 • prowizja boczna, spłacana od kwoty pozostałej do spłaty po każdym roku – 1,5 %,
 • okres kredytowania do 15 lat.

Ponadto wystąpił również wymóg odnośnie ilości złotówek przypadających na kW zainstalowanej mocy. Wymaganie wyglądało następująco:

 • instalacje o mocy przyłączeniowej do 5kW – 7000 zł/kW,
 • instalacje o mocy przyłączeniowej powyżej 5kW – 6000 zł/kW.

W artykule przyjęto, że instalacja o mocy 6kW kosztowała dokładnie 36 000 zł, a więc idealnie zmieszczono się w kosztach kwalifikowanych (6000zł * 6 kW =36000zł ). W programie Prosument II, kluczowa 30% dotacja udzielana była na samym początku, tj. kwota na jaką inwestor byłby zobligowany do zaciągnięcia kredytu jest kwotą pomniejszoną o tę dotację. W analizowanym przypadku, kwota dotacji wyniosła 10 800 zł, a więc podstawowa kwota kredytu to 25 200 zł. Należy pamiętać jednak, że prowizja uruchomieniowa w wysokości 3%, pobierana za możliwość udzielenia kredytu, podnosi jego całościową kwotę. Wychodzi na to, że inwestor w analizowanym przypadku wnioskowałby o przyznanie kredytu na kwotę 25 956 zł. Uwzględniając oprocentowanie roczne w wysokości 1%, okres kredytowania wynoszący 5 lat (60 rat) oraz fakt, iż raty malejące w tym przypadku można potraktować jako stałe ze względu na niskie oprocentowanie, kwota miesięcznej raty, koniec końców, wyniosła 443,69 zł. Zatem po roku, inwestor spłaciłby kwotę 5 324,22 zł i też w tym momencie zobowiązany byłby do zapłacenia wymaganej przez Bank prowizji bocznej (1,5% od kwoty pozostałej do spłaty). Prowizja po pierwszym roku spłat wyniosłaby 319,45 zł, a w sumie po 5 latach 798,63 zł. Suma spłat kredytu licząc z odsetkami wyniosłaby natomiast 26 621,12 zł. Podatek dochodowy od dotacji to koszt rzędu 1 944 zł. W sumie wszystkie wydatki zamknęłyby się w kwocie 29 363,75 zł.

Porównując kwotę przyjętą jako cenę za zestaw fotowoltaiczny na początku artykułu, do kwoty wydatków uzyskanej dzięki programowi Prosument II widać, że realna dotacja wyniosłaby w tym przypadku 6 636,25 zł, a nie 10 800 zł, a więc tylko ok. 18% kwoty brutto pochodzącej z założonej ceny. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania do lat 10 (120 rat), rata miesięczna zmniejszyłaby się i wynosiłaby tylko 227,39 zł. Wykonując proste obliczenia, można wyliczyć, iż potencjalny beneficjent programu Prosument II w rok spłaciłby 2 728 zł. Prowizja boczna po pierwszym okresie to koszt 368,36 zł, a podliczając cały okres kredytu dodatkowe 1 841,82 zł. Całość kosztowałaby w tym przypadku 31 072,05 zł, a realna dotacja wyniosła 4 927 zł, zamiast 10 800 zł.

Programy dofinansowań na fotowoltaikę – na co warto zwrócić uwagę?

Łatwo dojść do wniosku, że im dłuższy okres kredytowania, tym realnie pieniędzy dla potencjalnego inwestora z tytułu programu mniej. Niewątpliwym faktem jest, że prezentowana w materiałach marketingowych kwota dotacji czy dofinansowania, zawsze odbiega od rzeczywistości. Potencjalnego inwestora powinien zastanowić fakt wystąpienia prowizji bocznej, która wraz z podatkiem dochodowym, o którym również nie wolno zapomnieć, zawsze zmniejszają kwotę wcześniej wspomnianej dotacji. Niewątpliwym faktem jest również z pewnością to, iż programy dofinansowujące, takie jak opisywany w niniejszym artykule Prosument II, polepszają rentowność inwestycji fotowoltaicznych. Każdy inwestor jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji powinien być świadomy wszystkich ewentualnych do poniesienia kosztów, aby koniec końców nie być niemile zaskoczony.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej