napisz

Prosument lokatorski 2023 – warunki, rozliczenie

W ciągu najbliższych dni prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii.

Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną będą otrzymywać pełne wynagrodzenie za wyprodukowaną energię elektryczną.

W jaki sposób będzie rozliczany prosument lokatorski? Wszystkich najnowszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy do lektury!

PROSUMENT LOKATORSKI – CO TO?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt „Prosument lokatorski” w celu ułatwienia działalności produkcji prądu z Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców bloków.

Prosument lokatorski to wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa lub inny podmiot, który jest zarządcą nieruchomości wielomieszkaniowej z instalacją fotowoltaiczną.

Prosument lokatorski zakłada zmianę formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie to będzie w formie obniżenia rachunków za energię elektryczną przez sprzedawcę. Otrzymane w ten sposób środki będzie można wykorzystać na zakup energii elektrycznej lub obniżenie opłat administracyjnych i remontowych w budynku, w którym znajduje się mikroinstalacja do 50 kW lub lokalach mieszkalnych w innych budynkach zarządzanych przez tego samego prosumenta.

Z instalacji fotowoltaicznej zasilane będą m. in. windy, oświetlenie klatki schodowej oraz oświetlenie piwnic.

PROSUMENT LOKATORSKI – WARUNKI DO SPEŁNIENIA

By móc stać się prosumentem lokatorskim, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że prosumentem może stać się każdy, kto podłączył mikroinstalcje fotowoltaiczną do budynku wielorodzinnego. Nie ma znaczenie gdzie zostanie umiejscowiona instalacja OZE, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków. Należą do nich następujące aspekty:

  • Mikroinstalacja musi być zamontowana na budynku wielorodzinnym, w tym przypadku nie ma znaczenia czy będzie to balkon, dach czy elewacja
  • Moc całej mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej budynku, dotyczy to zarówno części wspólnej jak i indywidualnych lokali
  • Budynek, na którym powstanie mikroinstalacja musi spełniać przede wszystkim funkcję mieszkalną

Przede wszystkim by móc otrzymać status prosumenta lokatorskiego należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego sprzedawcy prądu. Po złożeniu wniosku sprzedawca ma dwa miesiące na zmianę formy rozliczenia. Podczas tego czasu nadwyżki energii będą rozliczane na zasadach prosumenta indywidualnego.

Ważne jest, że każdy może zostać prosumentem lokatorskim niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Oznacza to, że z dotacji może skorzystać spółdzielnia mieszkaniowa, która posiada już mikroinstalację fotowoltaiczną, jednak w tym wypadku wymagana jest rozbudowa instalcji o minimum 25%.

PROSUMENT LOKATORSKI – ROZLICZENIE

Jak donosi Ministerstwo Rozwoju i Technologii za energię, która zostanie wytworzona i zużyta w ciągu tej samej godziny prosument nie ma obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym także opłat dystrybucyjnych zmiennych.

Co jednak jeśli mikroinstalacja wytwarza więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie lokatorów? Nadwyżka ta będzie przeliczana przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej – od 1 lipca 2024 roku rozliczenie te będzie prowadzone według godzinowej stawki. Zgromadzone w ten sposób środki będą całkowicie wypłacane na wskazany numer konta na koniec obecnego okresu rozliczeniowego.

I tak jak wspomniano wyżej zgromadzone środku będzie można przeznaczyć na zakup energii elektrycznej, obniżenie opłat związanych z funduszem remontowym, za ciepło, gaz, administracje oraz sprzątanie. Obniżenie wszystkich opłat będzie możliwe w budynku, na którym umieszczona jest instalacja fotowoltaiczna oraz w lokalach mieszkalnych w innych budynkach, których części wspólne są zarządzane przez tego samego prosumenta.

PROSUMENT LOKATORSKI – DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie można otrzymać w formie grantu OZE. Jest to program wsparcia dla inwestorów realizujących montaż instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego

Dzięki temu dofinansowaniu możemy otrzymać wsparcie sięgające nawet 50% kosztów całej inwestycji!

Należy mieć na uwadze, że dofinansowanie nie przysługuje tym, którzy rozpoczęli realizację przed przyznaniem grantu. Jednak dofinansowanie przysługuje niezależnie od formy rozliczenia oraz będzie mógł objąć zarówno prosumenta lokatorskiego jak i prosumenta indywidualnego czy zbiorowego – czyli każdej formy rozliczeń energii elektrycznej produkowanej w budynkach wielorodzinnych.

PODSUMOWANIE

Jak zapewnia Resort rozwoju, prosument lokatorski ma być znacznie lepszą formą prowadzenia działalności produkcji energii dla zarządców budynków wielorodzinnych. Wynika to z faktu, że zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć bezpośrednio na remonty czy także obniżenie czynszu dla lokatorów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prosumencie lokatorskim? Myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną? – Skontaktuj się z nami! W SunSol zaprojektujemy instalacji fotowoltaicznej na zasadach prosumenta lokatorskiego.

W ciągu najbliższych dni prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii.

Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną będą otrzymywać pełne wynagrodzenie za wyprodukowaną energię elektryczną.

W jaki sposób będzie rozliczany prosument lokatorski? Wszystkich najnowszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy do lektury!

PROSUMENT LOKATORSKI – CO TO?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt „Prosument lokatorski” w celu ułatwienia działalności produkcji prądu z Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców bloków.

Prosument lokatorski to wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa lub inny podmiot, który jest zarządcą nieruchomości wielomieszkaniowej z instalacją fotowoltaiczną.

Prosument lokatorski zakłada zmianę formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie to będzie w formie obniżenia rachunków za energię elektryczną przez sprzedawcę. Otrzymane w ten sposób środki będzie można wykorzystać na zakup energii elektrycznej lub obniżenie opłat administracyjnych i remontowych w budynku, w którym znajduje się mikroinstalacja do 50 kW lub lokalach mieszkalnych w innych budynkach zarządzanych przez tego samego prosumenta.

Z instalacji fotowoltaicznej zasilane będą m. in. windy, oświetlenie klatki schodowej oraz oświetlenie piwnic.

PROSUMENT LOKATORSKI – WARUNKI DO SPEŁNIENIA

By móc stać się prosumentem lokatorskim, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że prosumentem może stać się każdy, kto podłączył mikroinstalcje fotowoltaiczną do budynku wielorodzinnego. Nie ma znaczenie gdzie zostanie umiejscowiona instalacja OZE, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków. Należą do nich następujące aspekty:

  • Mikroinstalacja musi być zamontowana na budynku wielorodzinnym, w tym przypadku nie ma znaczenia czy będzie to balkon, dach czy elewacja
  • Moc całej mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej budynku, dotyczy to zarówno części wspólnej jak i indywidualnych lokali
  • Budynek, na którym powstanie mikroinstalacja musi spełniać przede wszystkim funkcję mieszkalną

Przede wszystkim by móc otrzymać status prosumenta lokatorskiego należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego sprzedawcy prądu. Po złożeniu wniosku sprzedawca ma dwa miesiące na zmianę formy rozliczenia. Podczas tego czasu nadwyżki energii będą rozliczane na zasadach prosumenta indywidualnego.

Ważne jest, że każdy może zostać prosumentem lokatorskim niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Oznacza to, że z dotacji może skorzystać spółdzielnia mieszkaniowa, która posiada już mikroinstalację fotowoltaiczną, jednak w tym wypadku wymagana jest rozbudowa instalcji o minimum 25%.

PROSUMENT LOKATORSKI – ROZLICZENIE

Jak donosi Ministerstwo Rozwoju i Technologii za energię, która zostanie wytworzona i zużyta w ciągu tej samej godziny prosument nie ma obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym także opłat dystrybucyjnych zmiennych.

Co jednak jeśli mikroinstalacja wytwarza więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie lokatorów? Nadwyżka ta będzie przeliczana przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej – od 1 lipca 2024 roku rozliczenie te będzie prowadzone według godzinowej stawki. Zgromadzone w ten sposób środki będą całkowicie wypłacane na wskazany numer konta na koniec obecnego okresu rozliczeniowego.

I tak jak wspomniano wyżej zgromadzone środku będzie można przeznaczyć na zakup energii elektrycznej, obniżenie opłat związanych z funduszem remontowym, za ciepło, gaz, administracje oraz sprzątanie. Obniżenie wszystkich opłat będzie możliwe w budynku, na którym umieszczona jest instalacja fotowoltaiczna oraz w lokalach mieszkalnych w innych budynkach, których części wspólne są zarządzane przez tego samego prosumenta.

PROSUMENT LOKATORSKI – DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie można otrzymać w formie grantu OZE. Jest to program wsparcia dla inwestorów realizujących montaż instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego

Dzięki temu dofinansowaniu możemy otrzymać wsparcie sięgające nawet 50% kosztów całej inwestycji!

Należy mieć na uwadze, że dofinansowanie nie przysługuje tym, którzy rozpoczęli realizację przed przyznaniem grantu. Jednak dofinansowanie przysługuje niezależnie od formy rozliczenia oraz będzie mógł objąć zarówno prosumenta lokatorskiego jak i prosumenta indywidualnego czy zbiorowego – czyli każdej formy rozliczeń energii elektrycznej produkowanej w budynkach wielorodzinnych.

PODSUMOWANIE

Jak zapewnia Resort rozwoju, prosument lokatorski ma być znacznie lepszą formą prowadzenia działalności produkcji energii dla zarządców budynków wielorodzinnych. Wynika to z faktu, że zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć bezpośrednio na remonty czy także obniżenie czynszu dla lokatorów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prosumencie lokatorskim? Myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną? – Skontaktuj się z nami! W SunSol zaprojektujemy instalacji fotowoltaicznej na zasadach prosumenta lokatorskiego.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej