napisz

Program Mój Prąd – aktualności

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania z programu Mój Prąd? Kto może być objęty wsparciem? Od kiedy można składać wnioski?

Niedawno ogłoszony program Mój Prąd wzbudza wiele nadziei i znaków zapytania. Specjalnie dla Państwa zbieramy i publikujemy najświeższe informacje związane z programem dofinansowań Mój Prąd. Informacje zamieszczamy tak szybko jak się pojawiają.

30.03.2020

Od 31.03.2020 NFOŚiGW będzie przyjmować wnioski jedynie w formie elektronicznej.

13.01.2020

Oficjalnie ruszył II nabór wniosków w ramach programu. Czas trwania od 13.01.2020 do 18.12.2020

21.11.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że po zakończeniu obecnego naboru (trwającego do 20.12.2019) ruszy kolejny nabór z początkiem roku 2020.

30.08.2019

30 sierpnia ministrowie Henryk Kowalczyk i Krzysztof Tchórzewski podpisali rozporządzenie kończące proces legislacyjny programu „Mój Prąd”. Od tego momentu zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I nabór rusza 30 sierpnia i trwa do 20 grudnia lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły naboru i wymagane dokumenty można znaleźć na oficjalnej stornie NFOŚiGW.

regulamin konkursu | ogłoszenie o naborze | wniosek o dofinansowanie

26.07.2019

Ministerstwo Energii publikuje szczegółowe założenia programu „Mój Prąd”:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Infografika przedstawiająca założenia programu

24.07.2019

Nowe informacje dotyczące składania wniosków:

 • Z dotacji mogą skorzystać osoby, które zakończyły montaż instalacji fotowoltaicznej po uruchomieniu programu.
 • Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można pobrać najprawdopodobniej ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Do wniosku należy dołączyć fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dokument potwierdzający przyłączenie mikroinstalacji.
 • Wniosek należy złożyć dopiero po zakończeniu montażu instalacji.
 • Pieniądze mają być wypłacane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 • Program Mój Prąd funkcjonuje do 2024 roku lub do wyczerpania środków.

23.07.2019

Podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował zasady programu Mój Prąd.

Złożenia programu:

 • Dofinansowanie dla osób fizycznych inwestujących w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.
 • Szacunkowa liczba odbiorców to 200 tysięcy.
 • Wysokość dofinansowania to 50%  wartości instalacji ale nie więcej niż 5 000 zł.
 • Programem objęte są instalacje o mocy między 2 a 10 kW.
 • Budżet programu Mój Prąd – 1 miliard złotych.
 • Mój Prąd będzie uzupełnieniem już działającego programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji już wkrótce.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania z programu Mój Prąd? Kto może być objęty wsparciem? Od kiedy można składać wnioski?

Niedawno ogłoszony program Mój Prąd wzbudza wiele nadziei i znaków zapytania. Specjalnie dla Państwa zbieramy i publikujemy najświeższe informacje związane z programem dofinansowań Mój Prąd. Informacje zamieszczamy tak szybko jak się pojawiają.

30.03.2020

Od 31.03.2020 NFOŚiGW będzie przyjmować wnioski jedynie w formie elektronicznej.

13.01.2020

Oficjalnie ruszył II nabór wniosków w ramach programu. Czas trwania od 13.01.2020 do 18.12.2020

21.11.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że po zakończeniu obecnego naboru (trwającego do 20.12.2019) ruszy kolejny nabór z początkiem roku 2020.

30.08.2019

30 sierpnia ministrowie Henryk Kowalczyk i Krzysztof Tchórzewski podpisali rozporządzenie kończące proces legislacyjny programu „Mój Prąd”. Od tego momentu zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I nabór rusza 30 sierpnia i trwa do 20 grudnia lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły naboru i wymagane dokumenty można znaleźć na oficjalnej stornie NFOŚiGW.

regulamin konkursu | ogłoszenie o naborze | wniosek o dofinansowanie

26.07.2019

Ministerstwo Energii publikuje szczegółowe założenia programu „Mój Prąd”:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Infografika przedstawiająca założenia programu

24.07.2019

Nowe informacje dotyczące składania wniosków:

 • Z dotacji mogą skorzystać osoby, które zakończyły montaż instalacji fotowoltaicznej po uruchomieniu programu.
 • Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można pobrać najprawdopodobniej ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Do wniosku należy dołączyć fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dokument potwierdzający przyłączenie mikroinstalacji.
 • Wniosek należy złożyć dopiero po zakończeniu montażu instalacji.
 • Pieniądze mają być wypłacane dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 • Program Mój Prąd funkcjonuje do 2024 roku lub do wyczerpania środków.

23.07.2019

Podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował zasady programu Mój Prąd.

Złożenia programu:

 • Dofinansowanie dla osób fizycznych inwestujących w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.
 • Szacunkowa liczba odbiorców to 200 tysięcy.
 • Wysokość dofinansowania to 50%  wartości instalacji ale nie więcej niż 5 000 zł.
 • Programem objęte są instalacje o mocy między 2 a 10 kW.
 • Budżet programu Mój Prąd – 1 miliard złotych.
 • Mój Prąd będzie uzupełnieniem już działającego programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji już wkrótce.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej