napisz

Net billing, czyli nowe zasady dla prosumentów – wyjaśniamy

Od 1 kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady dla prosumentów. Zmieni się sposób rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki. Wyjaśniamy krok po kroku nową Ustawę o odnawialnych źródłach energii.

Nową ustawę o odnawialnych źródłach energii Sejm RP przegłosował 2 grudnia 2021 r., mimo że Senat zarekomendował odrzucenie ustawy w całości.

Fotowoltaika — nowe przepisy

To już pewne. Od 1 kwietnia 2022 r. będą obowiązywać nowe sposoby rozliczania się z nadwyżek prądu wyprodukowanego z instalacji PV. Do tej pory nadprodukcję energii przesyłaliśmy do sieci i mogliśmy ją stamtąd odebrać w ciągu 12 miesięcy. Teraz każdą nadwyżkę będziemy sprzedawać do sieci. Natomiast, gdy nasza instalacja nie będzie produkować prądu (np. w nocy), będziemy musieli kupić energię z elektrowni. To zasady podobne do tych, które obowiązywały w Polsce do 2016 r.

Co zrobić, by zostać przy starych zasadach?

Większość przepisów zawartych w nowej ustawie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku. Jest jednak kilka ważnych terminów dla nowych posiadaczy fotowoltaiki. Ustawa przewiduje możliwość pozostania przy dotychczasowym sposobie rozliczania (net meteringu) przez kolejne 15 lat, gdy spełni się jeden z dwóch warunków:

 • Do 31 marca 2022 r. wyślemy pierwszą kWh do elektrowni.
 • Najpóźniej do 31 marca 2022 r. do sieci energetycznej złożymy kompletny wniosek o przyłączenie fotowoltaiki.

Jeżeli natomiast wniosek o przyłączenie będzie nieprawidłowy lub niekompletny, przyszły prosument otrzyma wezwanie do korekty ze szczegółowym wskazaniem błędów. Na korektę mamy 14 dni. Bez obaw, jeśli dokonamy zmian w tym terminie, liczyć się będzie data pierwszego złożenia wniosku. 

Okres przejściowy dla nowych zasad rozliczania

Wszystkich, którzy zamontują fotowoltaikę po 31 marca 2022 r. będzie obowiązywać okres przejściowy, zanim zostanie wprowadzony gotówkowy system rozliczeń. Net billing zacznie działać od 1 lipca 2022 r. Do tego czasu, a najdłużej przez trzy miesiące, nadwyżki będziemy mogli magazynować w sieci i je odebrać na zasadzie opustów (net meteringu):

 • w proporcji 1 do 0,8, w przypadku instalacji o mocy do 10 kWh
 • w proporcji 1 do 0,7, gdy moc naszej instalacji jest większa niż 10 kWh.

Po 1 lipca 2022 r. nie będzie już możliwości magazynowania energii w sieci i zacznie obowiązywać net billing.

Net billing — ile zapłacę za prąd?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje, że stawki, po jakich będziemy rozliczać się z elektrownią będzie regulować rynek. Od początku lipca 2022 r. do końca czerwca 2024 r. — przez pierwsze dwa lata — wszyscy nowi prosumenci będą rozliczać nadwyżkę po miesięcznych cenach rynkowych prądu. Po tym okresie nastąpi godzinny system rozliczenia. To znaczy, że będziemy kupować i sprzedawać prąd w cenie, jaka obowiązywała na rynku w danej godzinie. Taki system może okazać się korzystny, ponieważ pozwoli on prosumentom zarabiać na wyprodukowanym prądzie.

Jak można zarobić na fotowoltaice?

Rozliczanie z nadwyżek prądu po cenach godzinowych jest na tyle korzystnym rozwiązaniem, że pozwoli prosumentom zarabiać na energii. Jak to możliwe? Produkcja prądu przez instalację PV trwa w ciągu dnia. Wtedy też jest największe zapotrzebowanie na prąd z elektrowni i godzinowe ceny rynkowe mogą być najwyższe. Oznacza to, że będziemy sprzedawać prąd w korzystnie wysokiej cenie.

Warto zaznaczyć, że na bieżąco jesteśmy w stanie zużyć jedynie ok. 20-30 proc. energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę. Reszta to nadwyżka, którą będziemy sprzedawać lub magazynować we własnym zakresie (np. w domowym banku energii). Natomiast potrzeba na kupno prądu przez prosumentów następuje zazwyczaj po zmierzchu i nocą, kiedy panele fotowoltaiczne nie produkują energii ze słońca. Wtedy też ceny rynkowe prądu są niższe niż za dnia. Zakup prądu z sieci w późnych godzinach wieczornych może odbywać się więc po niższej cenie niż jego sprzedaż w dzień.

Godzinny system rozliczeń ma być docelowym sposobem regulowania ceny prądu.

Nowe zasady dla prosumentów – co jeszcze się zmieni?

Nowe zasady dla prosumentów w ustawie OZE spowodują też, że na rynku pojawią się agregatorzy. To zupełnie nowe instytucje, które pomogą posiadaczom instalacji PV w jeszcze lepszym bilansowaniu kupna i sprzedaży prądu. Agregatorzy będą nabywać energię od prosumentów, a w razie potrzeby sprzedawać ją po cenie korzystniejszej niż ta regulowana przez rynek.

Nowelizacja wyodrębniła także nowe typy prosumentów. Są to:

 • prosument wirtualny to odbiorca energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się gdzie indziej, niż miejsce dostarczania prądu.
 • prosument zbiorowy, czyli odbiorca wyprodukowanej energii z instalacji, która znajduje się w budynku wielorodzinnym.

Dzięki tym nowym rodzajom prosumentów będzie możliwość produkcji prądu z instalacji znajdującej się w innym miejscu, niż nasz dom czy mieszkanie. To także otwarcie drzwi dla rozliczania fotowoltaiki przez wspólnoty mieszkaniowe. Każdy właściciel mieszkania będącego częścią wspólnoty, będzie miał swój udział w rozliczaniu fotowoltaiki. Ponadto podział energii będzie mógł być regulowany wewnątrz wspólnoty i nie będzie musiał być zależny np. od powierzchni mieszkania.

Jeśli jeszcze się wahasz, skontaktuj się z doradcą SunSol i umów się na bezpłatny audyt w Twoim domu.

Od 1 kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady dla prosumentów. Zmieni się sposób rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki. Wyjaśniamy krok po kroku nową Ustawę o odnawialnych źródłach energii.

Nową ustawę o odnawialnych źródłach energii Sejm RP przegłosował 2 grudnia 2021 r., mimo że Senat zarekomendował odrzucenie ustawy w całości.

Fotowoltaika — nowe przepisy

To już pewne. Od 1 kwietnia 2022 r. będą obowiązywać nowe sposoby rozliczania się z nadwyżek prądu wyprodukowanego z instalacji PV. Do tej pory nadprodukcję energii przesyłaliśmy do sieci i mogliśmy ją stamtąd odebrać w ciągu 12 miesięcy. Teraz każdą nadwyżkę będziemy sprzedawać do sieci. Natomiast, gdy nasza instalacja nie będzie produkować prądu (np. w nocy), będziemy musieli kupić energię z elektrowni. To zasady podobne do tych, które obowiązywały w Polsce do 2016 r.

Co zrobić, by zostać przy starych zasadach?

Większość przepisów zawartych w nowej ustawie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku. Jest jednak kilka ważnych terminów dla nowych posiadaczy fotowoltaiki. Ustawa przewiduje możliwość pozostania przy dotychczasowym sposobie rozliczania (net meteringu) przez kolejne 15 lat, gdy spełni się jeden z dwóch warunków:

 • Do 31 marca 2022 r. wyślemy pierwszą kWh do elektrowni.
 • Najpóźniej do 31 marca 2022 r. do sieci energetycznej złożymy kompletny wniosek o przyłączenie fotowoltaiki.

Jeżeli natomiast wniosek o przyłączenie będzie nieprawidłowy lub niekompletny, przyszły prosument otrzyma wezwanie do korekty ze szczegółowym wskazaniem błędów. Na korektę mamy 14 dni. Bez obaw, jeśli dokonamy zmian w tym terminie, liczyć się będzie data pierwszego złożenia wniosku. 

Okres przejściowy dla nowych zasad rozliczania

Wszystkich, którzy zamontują fotowoltaikę po 31 marca 2022 r. będzie obowiązywać okres przejściowy, zanim zostanie wprowadzony gotówkowy system rozliczeń. Net billing zacznie działać od 1 lipca 2022 r. Do tego czasu, a najdłużej przez trzy miesiące, nadwyżki będziemy mogli magazynować w sieci i je odebrać na zasadzie opustów (net meteringu):

 • w proporcji 1 do 0,8, w przypadku instalacji o mocy do 10 kWh
 • w proporcji 1 do 0,7, gdy moc naszej instalacji jest większa niż 10 kWh.

Po 1 lipca 2022 r. nie będzie już możliwości magazynowania energii w sieci i zacznie obowiązywać net billing.

Net billing — ile zapłacę za prąd?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje, że stawki, po jakich będziemy rozliczać się z elektrownią będzie regulować rynek. Od początku lipca 2022 r. do końca czerwca 2024 r. — przez pierwsze dwa lata — wszyscy nowi prosumenci będą rozliczać nadwyżkę po miesięcznych cenach rynkowych prądu. Po tym okresie nastąpi godzinny system rozliczenia. To znaczy, że będziemy kupować i sprzedawać prąd w cenie, jaka obowiązywała na rynku w danej godzinie. Taki system może okazać się korzystny, ponieważ pozwoli on prosumentom zarabiać na wyprodukowanym prądzie.

Jak można zarobić na fotowoltaice?

Rozliczanie z nadwyżek prądu po cenach godzinowych jest na tyle korzystnym rozwiązaniem, że pozwoli prosumentom zarabiać na energii. Jak to możliwe? Produkcja prądu przez instalację PV trwa w ciągu dnia. Wtedy też jest największe zapotrzebowanie na prąd z elektrowni i godzinowe ceny rynkowe mogą być najwyższe. Oznacza to, że będziemy sprzedawać prąd w korzystnie wysokiej cenie.

Warto zaznaczyć, że na bieżąco jesteśmy w stanie zużyć jedynie ok. 20-30 proc. energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę. Reszta to nadwyżka, którą będziemy sprzedawać lub magazynować we własnym zakresie (np. w domowym banku energii). Natomiast potrzeba na kupno prądu przez prosumentów następuje zazwyczaj po zmierzchu i nocą, kiedy panele fotowoltaiczne nie produkują energii ze słońca. Wtedy też ceny rynkowe prądu są niższe niż za dnia. Zakup prądu z sieci w późnych godzinach wieczornych może odbywać się więc po niższej cenie niż jego sprzedaż w dzień.

Godzinny system rozliczeń ma być docelowym sposobem regulowania ceny prądu.

Nowe zasady dla prosumentów – co jeszcze się zmieni?

Nowe zasady dla prosumentów w ustawie OZE spowodują też, że na rynku pojawią się agregatorzy. To zupełnie nowe instytucje, które pomogą posiadaczom instalacji PV w jeszcze lepszym bilansowaniu kupna i sprzedaży prądu. Agregatorzy będą nabywać energię od prosumentów, a w razie potrzeby sprzedawać ją po cenie korzystniejszej niż ta regulowana przez rynek.

Nowelizacja wyodrębniła także nowe typy prosumentów. Są to:

 • prosument wirtualny to odbiorca energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się gdzie indziej, niż miejsce dostarczania prądu.
 • prosument zbiorowy, czyli odbiorca wyprodukowanej energii z instalacji, która znajduje się w budynku wielorodzinnym.

Dzięki tym nowym rodzajom prosumentów będzie możliwość produkcji prądu z instalacji znajdującej się w innym miejscu, niż nasz dom czy mieszkanie. To także otwarcie drzwi dla rozliczania fotowoltaiki przez wspólnoty mieszkaniowe. Każdy właściciel mieszkania będącego częścią wspólnoty, będzie miał swój udział w rozliczaniu fotowoltaiki. Ponadto podział energii będzie mógł być regulowany wewnątrz wspólnoty i nie będzie musiał być zależny np. od powierzchni mieszkania.

Jeśli jeszcze się wahasz, skontaktuj się z doradcą SunSol i umów się na bezpłatny audyt w Twoim domu.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej