napisz

Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT? Odliczenie od podatku

Systemy fotowoltaiczne pozwalają na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery – to fakt. Nie da się jednak ukryć, że inwestycja we własną fotowoltaikę to także spory koszt, który często jest powodem powstrzymującym  inwestorów przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na szczęście, w Polsce istnieje kilka możliwości wsparcia finansowego do OZE. Jedną z nich jest Ulga Termomodernizacyjna, która pozwala na obniżenie podatku dochodowego o część kosztów związanych z montażem fotowoltaiki.

W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie rozliczyć fotowoltaikę w PIT oraz jakiej wysokości zwrotu możesz się spodziewać w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Ulga termomodernizacyjna to program wsparcia dla osób fizycznych, które zdecydowały się na inwestuję w termomodernizację swojego mieszkania lub domu. Jej głównym celem jest zachęcenie właścicieli do modernizacji swoich budynków, co pozwoli im na zwiększenie energetycznej efektywności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W ramach Ulgi Termomodernizacyjnej podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy swojego opodatkowania kwot przeznaczonych na różnego rodzaju działania termomodernizacyjne.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Aby móc skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej w Polsce, należy spełnić zasadnicze warunki:

 • modernizowany budynek musi być własnością osoby fizycznej
 • zgłaszana nieruchomość musi być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym
 • zgłoszona inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat, od czasu pojawienia się pierwszych wydatków inwestycyjnych

Uszczegóławiając podane powyżej kwestie,  za właściciela uznaje się osobę, która posiadająca prawne potwierdzenie do własności nieruchomości. Oznacza to, że z ulgi skorzystać może każdy z właścicieli oraz współwłaścicieli wskazany w akcie notarialnym.

W rozumieniu zasad Ulgi Termoregulacyjnej, jednorodzinny budynek mieszkalny, oznacza, że stanowi on odrębną konstrukcyjnie całość i wykorzystywany jest na potrzeby mieszkalne.  Z założenia dopuszczalne jest jednak wydzielenie w nim maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub lokalu użytkowego, pod warunkiem, że jego powierzchnia nie będzie przekraczać 30% całkowitej powierzchni budynku.

CO MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Jeżeli chodzi o Ulgę Termomodernizacyjną, daje ona szeroki wachlarz możliwości właścicielom gospodarstw domowych. Lista możliwych inwestycji w jej ramach jest naprawdę długa i co ważne, mowa tutaj nie tylko o wydatkach poniesionych na konkretne materiały i urządzenia, ale także na liczne usługi, które umożliwiają właścicielom zadbanie o termomodernizację swoich domów.

Poniżej przedstawiamy jakie inwestycje konkretnie można odliczyć w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, do których zaliczają się m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowe
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami
 • montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych
 • drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania
 • ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub
 • instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Należy jednak pamiętać, że inwestycje objęte Ulgą Termomodernizacyjną muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe, które określone są szczegółowo w przepisach prawa.

ILE WYNOSI ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Wysokość Ulgi Termomodernizacyjnej uzależniona jest od sposobu opodatkowania. Wynosi 12%, 32% bądź 19% (w przypadku podatku liniowego) wydatków poniesionych na termomodernizację.

W 2023 roku odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wynosi maksymalnie 53 000 zł. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to kwota odnosząca się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych podjętych przez jednego podatnika, niezależnie od tego, czy posiada on jedną czy więcej nieruchomości.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku małżonków, dla każdego z nich przypada osobny  limit wynoszący wspomniane  53 000 zł. Dzięki temu wspólnie mogą zyskać nawet 106 000 zł.

W 2023 roku podatnicy, rozliczali się według skali:

12% – zwrot do 9010 zł

19% – zwrot do 10070 zł

32% – zwrot do 16960 zł

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ?

Wbrew pozorom proces ubiegania się uzyskanie zwrotu w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej wcale nie jest taki skomplikowany, jak niektórzy podatnicy sobie to wyobrażają. Można go opisać w 4 krokach.

 1. Wykonaj prace termomodernizacyjne – najpierw musisz wykonać prace termomodernizacyjne, czyli zainstalować w budynku odpowiednie rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 2. Zachowaj dokumentację – po wykonaniu prac musisz zachować dokumentację, która poświadcza ich wykonanie. Dokumenty takie jak faktury, umowy i protokoły odbioru powinny być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.
 3. Zgłoś ulgę w zeznaniu podatkowym – jeśli spełniłeś wymagania i wykonałeś prace termomodernizacyjne, możesz skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć od podatku część wydatków poniesionych na termomodernizację. Aby to zrobić, musisz wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37), wskazując kwotę poniesionych wydatków.
 4. Oczekuj na zwrot – po złożeniu zeznania podatkowego z uwzględnieniem ulgi, otrzymasz decyzję podatkową, w której zostanie określona kwota podatku do zwrotu. Zostanie on wypłacony na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

KIEDY DOKONAĆ ROZLICZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Prace inwestycyjne powinny zostać zakończone w ciągu maksymalnie 3 lat. Natomiast w przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód danego podatnika, może on dokonać odliczeń w ciągu kolejnych 6 lat.

PROGRAM MÓJ PRĄD A ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Co ważne, kosztów fotowoltaiki nie trzeba ponosić w całości samodzielnie. Można zdecydować się na skorzystanie z najpopularniejszego programu dofinansowań do OZE, czyli Mojego Prądu. Wielu inwestorów jednak zadaje zasadnicze pytanie – czy w takim przypadku mogą także ubiegać się o zwrot w ramach Ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiadamy – oczywiście! Natomiast w przypadku chęci skorzystania z obu form wsparcia finansowego,  odliczeniu w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie koszty, które zostały poniesione przez właściciela nieruchomości. Nie są brane pod uwagę kwoty dofinansować uzyskanych dzięki innym programom.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol i umów na bezpłatną konsultacje.

Systemy fotowoltaiczne pozwalają na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery – to fakt. Nie da się jednak ukryć, że inwestycja we własną fotowoltaikę to także spory koszt, który często jest powodem powstrzymującym  inwestorów przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na szczęście, w Polsce istnieje kilka możliwości wsparcia finansowego do OZE. Jedną z nich jest Ulga Termomodernizacyjna, która pozwala na obniżenie podatku dochodowego o część kosztów związanych z montażem fotowoltaiki.

W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie rozliczyć fotowoltaikę w PIT oraz jakiej wysokości zwrotu możesz się spodziewać w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Ulga termomodernizacyjna to program wsparcia dla osób fizycznych, które zdecydowały się na inwestuję w termomodernizację swojego mieszkania lub domu. Jej głównym celem jest zachęcenie właścicieli do modernizacji swoich budynków, co pozwoli im na zwiększenie energetycznej efektywności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W ramach Ulgi Termomodernizacyjnej podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy swojego opodatkowania kwot przeznaczonych na różnego rodzaju działania termomodernizacyjne.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Aby móc skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej w Polsce, należy spełnić zasadnicze warunki:

 • modernizowany budynek musi być własnością osoby fizycznej
 • zgłaszana nieruchomość musi być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym
 • zgłoszona inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat, od czasu pojawienia się pierwszych wydatków inwestycyjnych

Uszczegóławiając podane powyżej kwestie,  za właściciela uznaje się osobę, która posiadająca prawne potwierdzenie do własności nieruchomości. Oznacza to, że z ulgi skorzystać może każdy z właścicieli oraz współwłaścicieli wskazany w akcie notarialnym.

W rozumieniu zasad Ulgi Termoregulacyjnej, jednorodzinny budynek mieszkalny, oznacza, że stanowi on odrębną konstrukcyjnie całość i wykorzystywany jest na potrzeby mieszkalne.  Z założenia dopuszczalne jest jednak wydzielenie w nim maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub lokalu użytkowego, pod warunkiem, że jego powierzchnia nie będzie przekraczać 30% całkowitej powierzchni budynku.

CO MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Jeżeli chodzi o Ulgę Termomodernizacyjną, daje ona szeroki wachlarz możliwości właścicielom gospodarstw domowych. Lista możliwych inwestycji w jej ramach jest naprawdę długa i co ważne, mowa tutaj nie tylko o wydatkach poniesionych na konkretne materiały i urządzenia, ale także na liczne usługi, które umożliwiają właścicielom zadbanie o termomodernizację swoich domów.

Poniżej przedstawiamy jakie inwestycje konkretnie można odliczyć w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, do których zaliczają się m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł na paliwo stałe
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowe
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami
 • montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych
 • drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania
 • ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub
 • instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Należy jednak pamiętać, że inwestycje objęte Ulgą Termomodernizacyjną muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe, które określone są szczegółowo w przepisach prawa.

ILE WYNOSI ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Wysokość Ulgi Termomodernizacyjnej uzależniona jest od sposobu opodatkowania. Wynosi 12%, 32% bądź 19% (w przypadku podatku liniowego) wydatków poniesionych na termomodernizację.

W 2023 roku odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wynosi maksymalnie 53 000 zł. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to kwota odnosząca się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych podjętych przez jednego podatnika, niezależnie od tego, czy posiada on jedną czy więcej nieruchomości.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku małżonków, dla każdego z nich przypada osobny  limit wynoszący wspomniane  53 000 zł. Dzięki temu wspólnie mogą zyskać nawet 106 000 zł.

W 2023 roku podatnicy, rozliczali się według skali:

12% – zwrot do 9010 zł

19% – zwrot do 10070 zł

32% – zwrot do 16960 zł

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ?

Wbrew pozorom proces ubiegania się uzyskanie zwrotu w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej wcale nie jest taki skomplikowany, jak niektórzy podatnicy sobie to wyobrażają. Można go opisać w 4 krokach.

 1. Wykonaj prace termomodernizacyjne – najpierw musisz wykonać prace termomodernizacyjne, czyli zainstalować w budynku odpowiednie rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 2. Zachowaj dokumentację – po wykonaniu prac musisz zachować dokumentację, która poświadcza ich wykonanie. Dokumenty takie jak faktury, umowy i protokoły odbioru powinny być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.
 3. Zgłoś ulgę w zeznaniu podatkowym – jeśli spełniłeś wymagania i wykonałeś prace termomodernizacyjne, możesz skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć od podatku część wydatków poniesionych na termomodernizację. Aby to zrobić, musisz wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37), wskazując kwotę poniesionych wydatków.
 4. Oczekuj na zwrot – po złożeniu zeznania podatkowego z uwzględnieniem ulgi, otrzymasz decyzję podatkową, w której zostanie określona kwota podatku do zwrotu. Zostanie on wypłacony na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

KIEDY DOKONAĆ ROZLICZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Prace inwestycyjne powinny zostać zakończone w ciągu maksymalnie 3 lat. Natomiast w przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód danego podatnika, może on dokonać odliczeń w ciągu kolejnych 6 lat.

PROGRAM MÓJ PRĄD A ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Co ważne, kosztów fotowoltaiki nie trzeba ponosić w całości samodzielnie. Można zdecydować się na skorzystanie z najpopularniejszego programu dofinansowań do OZE, czyli Mojego Prądu. Wielu inwestorów jednak zadaje zasadnicze pytanie – czy w takim przypadku mogą także ubiegać się o zwrot w ramach Ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiadamy – oczywiście! Natomiast w przypadku chęci skorzystania z obu form wsparcia finansowego,  odliczeniu w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie koszty, które zostały poniesione przez właściciela nieruchomości. Nie są brane pod uwagę kwoty dofinansować uzyskanych dzięki innym programom.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol i umów na bezpłatną konsultacje.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej