napisz

Dofinansowanie NFOŚiGW „Prosument”

Założenia nowego programu NFOŚiGW dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:

  • dofinansowanie od 10 do 20 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV,
  • niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat,
  • poziom kosztów kwalifikowanych,
  • koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 10 000 zł/kW dla instalacji do 10 kW, 8 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW,
  • koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z magazynem energii 15 000 zł/kW,
  • dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • JST mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku,
  • dofinansowanie ma wejść w życie w 3 kwartale 2014 roku.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej