napisz

Dofinansowanie NFOŚiGW „Prosument”

Założenia nowego programu NFOŚiGW dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:

 • dofinansowanie od 10 do 20 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV,
 • niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat,
 • poziom kosztów kwalifikowanych,
 • koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 10 000 zł/kW dla instalacji do 10 kW, 8 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW,
 • koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z magazynem energii 15 000 zł/kW,
 • dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • JST mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku,
 • dofinansowanie ma wejść w życie w 3 kwartale 2014 roku.

Założenia nowego programu NFOŚiGW dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:

 • dofinansowanie od 10 do 20 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV,
 • niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat,
 • poziom kosztów kwalifikowanych,
 • koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 10 000 zł/kW dla instalacji do 10 kW, 8 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW,
 • koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z magazynem energii 15 000 zł/kW,
 • dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • JST mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku,
 • dofinansowanie ma wejść w życie w 3 kwartale 2014 roku.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej