napisz

Dofinansowanie na fotowoltaikę 2023 – Jak je uzyskać

Fotowoltaika stopniowo staje się standardem wśród polskich gospodarstw domowych. Nic dziwnego, dzięki PV możemy wyprodukować czystą, odnawialną i przede wszystkim własną energię elektryczną, bez narażania środowiska na zanieczyszczenia i emisję gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach koszty instalacji fotowoltaicznych znacznie się obniżyły w stosunku do czasów, gdy panele dopiero pojawiały się na rynku energetycznym. Nie da się ukryć, że mimo wszystko dla wielu inwestorów ceny takich systemów w dalszym ciągu przekraczają ich możliwości finansowe. To jednak nie wyklucza ich z możliwości inwestycji – w tym miejscu wkraczają dofinansowania do fotowoltaiki, a także innych odnawialnych źródeł energii.

Jakie konkretnie? W tym artykule skupimy się na najpopularniejszych programach dofinansowań do OZE na rok 2023 – Mój Prąd 5.0, Czyste Powietrze, Moje Ciepło – oraz pokażemy, w jaki sposób możesz je uzyskać!

MÓJ PRĄD 5.0

Mój Prąd to zdecydowanie program cieszący się dużym zainteresowaniem w kontekście odnawialnych źródeł energii, a fakt uruchomienia już piątej edycji tylko to potwierdza.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, wzrost wykorzystania pozyskanej energii na potrzeby własne i przede wszystkim zwiększenie efektywności zarządzania energetycznego w Polsce.

Piąta edycja programu wystartowała 22 kwietnia 2023 roku i ma trwać do 22 grudnia 2023 roku lub do wykorzystania całego budżetu – co w opinii ekspertów jest bardzo prawdopodobne, z uwagi na aktualne zainteresowanie.

Mój Prąd 5.0 – kto może skorzystać z programu?

W aktualnej edycji wśród beneficjantów Mojego Prądu wyróżniono 3 grupy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Grupa I – osoby rozliczające się w systemie net-billing, które nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania na systemy fotowoltaiczne
 • Grupa II – osoby rozliczające się w systemie net-metering, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania i jednocześnie podjęły decyzję o przejściu na net-billing.
 • Grupa III – osoby rozliczające się w systemie net-metering, które skorzystały już z dofinansowania, ale podjęły decyzję o przejściu na net-billing i chcą uzyskać dofinansowanie na dodatkowe urządzenia

Tym, co dodatkowo przemawia na korzyść programu Mój Prąd 5.0 jest fakt, że o dofinansowanie może ubiegać się każde gospodarstwo domowe niezależnie od obecnych dochodów.

Mój Prąd 5.0 – jak można uzyskać dofinansowanie?

Przed przystąpieniem do składania wniosku potrzebne jest przygotowanie szeregu dokumentów w wersji elektronicznej:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów kwalifikujących się do dofinansowania
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania.
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej
 • dokument potwierdzający rachunek bankowy
 • pełnomocnictwo
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu magazynu energii
 • karta produktu i etykieta energetyczna

Dopiero po przygotowaniu wszystkich powyższych dokumentów możliwe jest złożenie wniosku. W tym celu konieczne jest założenie konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD), do którego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Jak można zauważyć procedura uzyskania dofinansowania Mój Prąd 5.0 nie należy do najprostszych i przede wszystkim wymaga dużej skrupulatności. Dlatego jeśli nie masz cierpliwości do formalności zaufaj specjalistom z SunSol. W ramach współpracy przygotujemy ofertę na miarę twoich możliwości oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o najkorzystniejsze dofinansowanie.

Na jakie inwestycje można otrzymać dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0?

W tym roku można uzyskać dofinansowanie w ramach Mojego Prądu na następujące urządzenia:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW – do 6 tys. zł (tylko I i II grupa wnioskodawców)
 • instalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe:
 1. a) do 7 tys. zł (I oraz II grupa wnioskodawców)
 2. b) do 3 tys. zł (III grupa wnioskodawców)
 • magazyn energii elektrycznej –  do 16 tys. zł
 • system EMS / HEMS – do 3 tys. zł
 • kolektory słoneczne c.w.u – do 3,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł
 • pompa ciepła gruntowa – do 28,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda – do 12,6 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – do 19,4 tys. zł
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł

 

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kolejny program dostępny w Polsce, który zapewnia wyraźne wsparcie do inwestycji w OZE, a dokładniej w pompę ciepła, która w zestawie w fotowoltaiką zapewnia jeszcze więszksze korzyści.

Celem programu Czyste powietrze jest poprawa wydajności oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń wynikających z użytkowania ze starych pieców lub kotłów. Program zaplanowany został na lata 2018 – 2029.

W przypadku Czystego Powietrza, warto podkreślić, że dofinansowanie można otrzymać zarówno na projekty zakończone, będące jeszcze w trakcie realizacji, ale również na inwestycje jeszcze nierozpoczęte.

Czyste powietrze – kto może skorzystać z programu?

Wśród beneficjentów programu Czyste Powietrze wyodrębnione zostały trzy grupy, w zależności od sytuacji finansowej:

Grupa I – podstawowe wsparcie – dotyczy osób, których dochody nie przekraczają 135 000 zł rocznie.

Grupa II – podwyższone wsparcie – dotyczy osób, których dochody miesięczne wynoszą nie więcej niż:

 • 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Grupa III – najwyższe dofinansowanie – dotyczy osób, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Czyste powietrze – jak można uzyskać dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze na początku należy zbadać wymagania budynku.  Następnie konieczne jest złożenie wniosku na Portalu Beneficjenta oraz w serwisie gov.pl. Można go również dostarczyć do urzędu, na terenie którego zlokalizowana jest inwestycja lub do swojego banku. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz złożenie potwierdzenia płatności. Końcowym etapem jest wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, który na podstawie audytu potwierdzi realizację instalacji. Jeżeli przedstawione etapy przebiegną pomyślnie,  następuje rozliczenie przedsięwzięcia.

MOJE CIEPŁO

Moje Ciepło to program, którego celem jest rozpowszechnienie montażu różnych rodzajów pomp ciepła, zarówno powietrznej, gruntowej oraz wodnej, jednak co ważne dotyczy to nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło trwa od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dotację.

Moje ciepło – kto może skorzystać z programu?

Dofinansowanie w ramach programu Moje ciepło mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych, którzy chcą zakupić pompę ciepła.

Dotację można otrzymać na:

 • pompy ciepła gruntowe – do 30% – do 21 000 zł
 • pompy ciepła powietrze/powietrze – do 30% – do 7000 zł
 • pompy ciepła powietrze/woda – do 30% – do 7000 zł

Moje ciepło – jak można uzyskać dofinansowanie?

Nabór wniosków do Mojego Ciepła odbywa się w sposób ciągły do zakończenia programu lub do wyczerpania środków. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnym na stronie gov.pl.

Warto podkreślić, że programy Moje Ciepło i Mój Prąd można ze sobą łączyć, ale na różne urządzenia! Oznacza to, że na przykład w ramach programu Mój Prąd można ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, a  z programu Moje ciepło na pompę ciepła.

PODSUMOWANIE

Fotowoltaika nie bez powodu w ostatnich latach zyskała dużą popularność. Jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla właścicieli instalacji ze względu na znaczne obniżenie rachunków za prąd, ale również dla środowiska – ograniczając emisję zanieczyszczeń. Co więcej, fakt dostępnych  atrakcyjnych programy wsparcia do inwestycji w OZE wpływa na zwiększone zainteresowanie.

Jeżeli zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła, a może magazynem energii – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Sunsol, którzy przygotują ofertę na miarę twoich potrzeb. Dodatkowo pomogą  w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnią doradztwo w zakresie uczestnictwa w programach dofinansowań do OZE, byś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną i niższymi rachunkami.

 

Fotowoltaika stopniowo staje się standardem wśród polskich gospodarstw domowych. Nic dziwnego, dzięki PV możemy wyprodukować czystą, odnawialną i przede wszystkim własną energię elektryczną, bez narażania środowiska na zanieczyszczenia i emisję gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach koszty instalacji fotowoltaicznych znacznie się obniżyły w stosunku do czasów, gdy panele dopiero pojawiały się na rynku energetycznym. Nie da się ukryć, że mimo wszystko dla wielu inwestorów ceny takich systemów w dalszym ciągu przekraczają ich możliwości finansowe. To jednak nie wyklucza ich z możliwości inwestycji – w tym miejscu wkraczają dofinansowania do fotowoltaiki, a także innych odnawialnych źródeł energii.

Jakie konkretnie? W tym artykule skupimy się na najpopularniejszych programach dofinansowań do OZE na rok 2023 – Mój Prąd 5.0, Czyste Powietrze, Moje Ciepło – oraz pokażemy, w jaki sposób możesz je uzyskać!

MÓJ PRĄD 5.0

Mój Prąd to zdecydowanie program cieszący się dużym zainteresowaniem w kontekście odnawialnych źródeł energii, a fakt uruchomienia już piątej edycji tylko to potwierdza.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, wzrost wykorzystania pozyskanej energii na potrzeby własne i przede wszystkim zwiększenie efektywności zarządzania energetycznego w Polsce.

Piąta edycja programu wystartowała 22 kwietnia 2023 roku i ma trwać do 22 grudnia 2023 roku lub do wykorzystania całego budżetu – co w opinii ekspertów jest bardzo prawdopodobne, z uwagi na aktualne zainteresowanie.

Mój Prąd 5.0 – kto może skorzystać z programu?

W aktualnej edycji wśród beneficjantów Mojego Prądu wyróżniono 3 grupy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Grupa I – osoby rozliczające się w systemie net-billing, które nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania na systemy fotowoltaiczne
 • Grupa II – osoby rozliczające się w systemie net-metering, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania i jednocześnie podjęły decyzję o przejściu na net-billing.
 • Grupa III – osoby rozliczające się w systemie net-metering, które skorzystały już z dofinansowania, ale podjęły decyzję o przejściu na net-billing i chcą uzyskać dofinansowanie na dodatkowe urządzenia

Tym, co dodatkowo przemawia na korzyść programu Mój Prąd 5.0 jest fakt, że o dofinansowanie może ubiegać się każde gospodarstwo domowe niezależnie od obecnych dochodów.

Mój Prąd 5.0 – jak można uzyskać dofinansowanie?

Przed przystąpieniem do składania wniosku potrzebne jest przygotowanie szeregu dokumentów w wersji elektronicznej:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów kwalifikujących się do dofinansowania
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania.
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej
 • dokument potwierdzający rachunek bankowy
 • pełnomocnictwo
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu magazynu energii
 • karta produktu i etykieta energetyczna

Dopiero po przygotowaniu wszystkich powyższych dokumentów możliwe jest złożenie wniosku. W tym celu konieczne jest założenie konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD), do którego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Jak można zauważyć procedura uzyskania dofinansowania Mój Prąd 5.0 nie należy do najprostszych i przede wszystkim wymaga dużej skrupulatności. Dlatego jeśli nie masz cierpliwości do formalności zaufaj specjalistom z SunSol. W ramach współpracy przygotujemy ofertę na miarę twoich możliwości oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o najkorzystniejsze dofinansowanie.

Na jakie inwestycje można otrzymać dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0?

W tym roku można uzyskać dofinansowanie w ramach Mojego Prądu na następujące urządzenia:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW – do 6 tys. zł (tylko I i II grupa wnioskodawców)
 • instalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe:
 1. a) do 7 tys. zł (I oraz II grupa wnioskodawców)
 2. b) do 3 tys. zł (III grupa wnioskodawców)
 • magazyn energii elektrycznej –  do 16 tys. zł
 • system EMS / HEMS – do 3 tys. zł
 • kolektory słoneczne c.w.u – do 3,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł
 • pompa ciepła gruntowa – do 28,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda – do 12,6 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – do 19,4 tys. zł
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł

 

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kolejny program dostępny w Polsce, który zapewnia wyraźne wsparcie do inwestycji w OZE, a dokładniej w pompę ciepła, która w zestawie w fotowoltaiką zapewnia jeszcze więszksze korzyści.

Celem programu Czyste powietrze jest poprawa wydajności oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń wynikających z użytkowania ze starych pieców lub kotłów. Program zaplanowany został na lata 2018 – 2029.

W przypadku Czystego Powietrza, warto podkreślić, że dofinansowanie można otrzymać zarówno na projekty zakończone, będące jeszcze w trakcie realizacji, ale również na inwestycje jeszcze nierozpoczęte.

Czyste powietrze – kto może skorzystać z programu?

Wśród beneficjentów programu Czyste Powietrze wyodrębnione zostały trzy grupy, w zależności od sytuacji finansowej:

Grupa I – podstawowe wsparcie – dotyczy osób, których dochody nie przekraczają 135 000 zł rocznie.

Grupa II – podwyższone wsparcie – dotyczy osób, których dochody miesięczne wynoszą nie więcej niż:

 • 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Grupa III – najwyższe dofinansowanie – dotyczy osób, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Czyste powietrze – jak można uzyskać dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze na początku należy zbadać wymagania budynku.  Następnie konieczne jest złożenie wniosku na Portalu Beneficjenta oraz w serwisie gov.pl. Można go również dostarczyć do urzędu, na terenie którego zlokalizowana jest inwestycja lub do swojego banku. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz złożenie potwierdzenia płatności. Końcowym etapem jest wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, który na podstawie audytu potwierdzi realizację instalacji. Jeżeli przedstawione etapy przebiegną pomyślnie,  następuje rozliczenie przedsięwzięcia.

MOJE CIEPŁO

Moje Ciepło to program, którego celem jest rozpowszechnienie montażu różnych rodzajów pomp ciepła, zarówno powietrznej, gruntowej oraz wodnej, jednak co ważne dotyczy to nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło trwa od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dotację.

Moje ciepło – kto może skorzystać z programu?

Dofinansowanie w ramach programu Moje ciepło mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych, którzy chcą zakupić pompę ciepła.

Dotację można otrzymać na:

 • pompy ciepła gruntowe – do 30% – do 21 000 zł
 • pompy ciepła powietrze/powietrze – do 30% – do 7000 zł
 • pompy ciepła powietrze/woda – do 30% – do 7000 zł

Moje ciepło – jak można uzyskać dofinansowanie?

Nabór wniosków do Mojego Ciepła odbywa się w sposób ciągły do zakończenia programu lub do wyczerpania środków. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnym na stronie gov.pl.

Warto podkreślić, że programy Moje Ciepło i Mój Prąd można ze sobą łączyć, ale na różne urządzenia! Oznacza to, że na przykład w ramach programu Mój Prąd można ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, a  z programu Moje ciepło na pompę ciepła.

PODSUMOWANIE

Fotowoltaika nie bez powodu w ostatnich latach zyskała dużą popularność. Jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla właścicieli instalacji ze względu na znaczne obniżenie rachunków za prąd, ale również dla środowiska – ograniczając emisję zanieczyszczeń. Co więcej, fakt dostępnych  atrakcyjnych programy wsparcia do inwestycji w OZE wpływa na zwiększone zainteresowanie.

Jeżeli zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła, a może magazynem energii – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Sunsol, którzy przygotują ofertę na miarę twoich potrzeb. Dodatkowo pomogą  w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnią doradztwo w zakresie uczestnictwa w programach dofinansowań do OZE, byś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną i niższymi rachunkami.

 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej