Jak wypełnić dokumenty przyłączeniowe? – Energa

Po zainstalowaniu mikroinstalacji, w celu jej przyłączenia, należy złożyć zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do ENERGA-OPERATOR SA. Dzięki temu artykułowi dowiesz się, w jaki sposób poprawnie uzupełnić dokumenty przyłączeniowe oraz rozpocząć rozliczanie prosumenckie.

Aktualny wniosek możesz znaleźć na stronie ENERGA-OPERATOR SA w zakładce dokumenty i formularze. Zgłoszenie składa się z 5 stron, które należy uzupełnić oraz odpowiednich załączników.

Uzupełnianie danych Zgłaszającego

Na pierwszej stronie wniosku, w punkcie I (rys. 2), podaj dane osoby lub firmy widniejącej na umowie kompleksowej z zakładem energetycznym. Podaj adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu, adres mailowy, a także dane do korespondencji.

 

zgloszenie instalacji energa

 Rys. 1. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji – dane Zgłaszającego (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca 

Uzupełnianie danych obiektu przyłączonego do sieci

W punkcie II (rys. 2) podaj dane obiektu przyłączonego sieci:

 • nazwa obiektu: np. budynek mieszkalny, gospodarstwo domowe,
 • adres obiektu, na którym zamontowano instalację fotowoltaiczną: adres należy spisać
  z umowy kompleksowej (pozycja: przedmiot umowy/adres obiektu) lub z drugiej strony faktury za energię elektryczną (pozycja: adres PPE). Ważne jest spisanie dokładnie takiego adresu, nawet w przypadku gdy różni się on od faktycznego. ENERGA-OPERATOR SA może posiadać np. adres z numerem działki bez numeru domu. Podanie błędnego adresu skutkuje odrzuceniem wniosku,
 • numer PPE (numer punktu poboru energii): znajdziesz go na drugiej stronie faktury
  za energię eklektyczną, na samej górze pod numerem faktury,
 • istniejąca moc: jest to moc przyłączeniowa obiektu [kW] – znajdziesz ją na umowie
  z ENERGA-OBRÓT S.A. na 1 lub 4 stronie w pozycji „moc przyłączeniowa”.

 zgloszenie instalacji energa2

Rys. 2. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji – dane obiektu przyłączonego do sieci (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca)

Dane przyłączanej instalacji – panele fotowoltaiczne i inwerter

Na drugiej stronie wniosku powinieneś zaznaczyć rodzaj odnawialnego źródła energii – energia promieniowania słonecznego (rys. 3), a następnie uzupełnić dane dotyczące zamontowanych komponentów: paneli fotowoltaicznych (rys. 4), falownika (rys. 5). Na poniższych rysunkach znajdziesz przykładowy sposób uzupełnienia tych pozycji dla paneli REC N-Peak oraz falownika SolarEdge.

 zgloszenie instalacji energa3

Rys. 3. Dane przyłączanej instalacji – rodzaj odnawialnego źródła energii (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca)

 

 zgloszenie instalacji energa4

Rys. 4. Dane przyłączanej instalacji – przykład wprowadzenia danych dla 30 sztuk paneli fotowoltaicznych REC N-Peak (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca)
 zgloszenie instalacji energa5
Rys. 5. Dane przyłączanej instalacji – przykład wprowadzenia danych dla falownika SolarEdge (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca)

W punkcie IV można również dodać informacje dodatkowe np.  o zastosowaniu optymalizatorów.

Oświadczenie instalatora mikroinstalacji

Punkt VI jest wypełniany przez uprawnionego instalatora, który przeprowadził montaż instalacji fotowoltaicznej. Instalator podaje swoje dane osobowe, kontaktowe, numery świadectw uprawniających D i E (dozór i eksploatacja) oraz składa podpis, potwierdzając przeprowadzenie montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczenie Zgłaszającego

Swoje podpisy powinieneś złożyć w trzech miejscach, na 4 oraz 5 stronie wniosku, w miejscach oznaczonych jako „czytelny podpis Zgłaszającego”. Podpisując się, oświadczasz, że dane podane w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. W punkcie VII/2 należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia
(rys. 6):

 • podpunkt a) w przypadku wnioskowania o status prosumenta zaznacz pierwszą pozycję,
 • podpunkt b) zaznacz w przypadku rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • podpunkt g) oraz h) warto zaznaczyć w celu usprawnienia komunikacji z zakładem energetycznym,
 • podpunkt i) zaznacz w przypadku chęci udziału w programie „Mój Prąd”.

 zgloszenie instalacji energa6

Rys. 6. Oświadczenie Zgłaszającego (źródło: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/przylaczenia-do-sieci/wytworca)

Załączniki do dokumentów przyłączeniowych

Do uzupełnionego wniosku powinieneś dołączyć odpowiednie certyfikaty dotyczące zastosowanych komponentów:

 • certyfikat zgodności CE dotyczący paneli fotowoltaicznych,
 • certyfikat spełniający wymagania NC RfG dotyczący falownika.

Sposób złożenia dokumentów przyłączeniowych      

Dokumenty przyłączeniowe można złożyć na trzy różne sposoby:

 • w formie pdf poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA (https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje). Jako typ zgłoszenia należy wybrać „Mikroinstalacje-OZE”. Na wskazany w formularzu adres mailowy, zostanie przesłanie potwierdzenie przyjęcia wniosku,
 • w formie pdf na odpowiedni adres e-mailowy oddziału ENERGA-OPERATOR SA,
 • w formie papierowej na adres odpowiedniego oddziału ENERGA-OPERATOR SA.

Wymiana licznika i formalności

W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przyłączeniowych do ENERGA-OPERATOR SA następuje wymiana licznika na dwukierunkowy. Wymiana licznika jest poprzedzona mailową informacją o akceptacji wniosku oraz kontaktem telefonicznym elektromontera.

W ciągu 14 dni od daty wymiany licznika drogą mailową otrzymasz Potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA oraz Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta. Otrzymanie certyfikatu oraz zaświadczenia kończy formalności z zakładem energetycznym – tym samym stajesz się prosumentem i w taki sposób jesteś rozliczany.

 

Iwona Wojdyło, specjalista ds. wsparcia sprzedaży

 

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Dziękujemy. Niedługo się skontaktujemy!