napisz

Budowa farmy fotowoltaicznej – procedury, wymogi, koszty

W Polsce z dnia na dzień powstaje coraz więcej farm fotowoltaicznych. W dużej mierze nie różni się ona od fotowoltaiki na gruncie.

Farma fotowoltaiczna może być dobrym pomysłem na biznes – zazwyczaj wyprodukowana energia nie jest wykorzystywana na potrzeby własne, tylko sprzedawana p. w ramach aukcji OZE.

Jakie są procedury i wymogi do budowy farmy fotowoltaiczne? Jaki jest koszt całego przedsięwzięcia? – Wyjaśniamy w poniższym artykule. Zapraszamy!

FARMA FOTOWOLTAICZNA – JAK ZACZĄĆ?

Farma fotowoltaiczna to nic innego jak wielkoobszarowa instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy. Jest ona najczęściej umiejscowiona na gruncie. Przeciętna moc farmy fotowoltaicznej mieści się w przedziale 05 – 5 MWp.

Zainstalowanie farmy fotowoltaicznej wiąże się z koniecznością posiadania gruntu. Możemy go zakupić bądź wydzierżawić od osoby prywatnej lub miasta. Należy zwrócić uwagę na wymiary interesującej nas działki – musi być ona dostosowana to tego, jak dużą farmę fotowoltaiczną chcemy wybudować. Także od niej będzie zależeć finalny koszt całego przedsięwzięcia.

Działka na której ma się znajdować farma fotowoltaiczna powinna być też dobrze nasłoneczniona. Kolejną istotną kwestią jest dostęp do drogi publicznej oraz warunki techniczne takie jak podpięcie farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

FARMA FOTOWOLTAICZNA – PROCEDURY, WYMOGI

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną nie jest skomplikowana, jednak wymaga kilku przygotowań związanych z kwestiami prawnymi.

Lokalizacja

Teren pod budowę farmy fotowoltaicznej nie może wynosić mniej niż 2 ha powierzchni, jest to minimum, które pozwoli dostarczyć 1 MW energii. Działka może mieć szerokość minimum 50 m.

Miejsce pod inwestycję nie może być otoczone żadnymi obiektami, które mogłyby rzucać cień na panele.

Tak jak wspomniano wyżej, ważne jest, by w pobliżu znajdowała się linia elektroenergetyczna. Najlepiej nie dalej niż 200 m – większy dystans to wyższe koszty przyłączeń.

Pod instalację fotowoltaiczną wykorzystuje się ziemie orne o klasie IV, V lub VI. Oczywiście istnieje możliwość zbudowania farmy fotowoltaicznej na gruncie lepszej klasy, ale wiąże się to z większą ilością zabiegów np. odrolnieniem.

Decyzja środowiskowa

By uzyskać pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej niezbędna jest decyzja środowiskowa. Jest ona wymagana, gdy powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha, dotyczy to terenów objętych ochroną, oraz 1 ha, w pozostałych przypadkach.

Warunki zabudowy

Jeżeli nasza działka nie posiada MPZP niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy. By móc je otrzymać należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie warunków zabudowy, dokument zawierający przedstawienie słowne lub graficzne inwestycji, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, decyzję środowiskową i  w urzędzie gminy.

Dopiero po otrzymaniu decyzji możemy przejść do kolejnego etapu.

Warunki przyłączenie do sieci

Niezbędne jest uzyskanie przyłącza u operatora sieci dystrybucyjnej, inaczej nasza instalacja nie będzie w stanie skutecznie produkować prądu.

Pozwolenie na budowę

Jednym z ostatnich etapów jest uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Jest to wymagane przez ustawę o prawie budowlanym.

By go otrzymać potrzebne są następujące dokumenty:

  •       Wniosek o pozwolenie na budowę,
  •       Projekt budowlany,
  •       Decyzja środowiskowa,
  •       Warunki zabudowy,
  •       Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  •       Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

Koncesja

Warunek ten dotyczy instalacji powyżej 50 kW.

Zgodnie z ustawą OZE, obowiązek koncesjonowania działalności gospodarczej dotyczy instalacji o mocy 50 – 500 kW.

Za to farmy fotowoltaiczne powyżej mocy 500 kW, które są w trakcie budowy powinny uzyskać tzw. promesę koncesji. Jest to obietnica przyznania koncesji, po wybudowaniu farmy fotowoltaicznej. W celu jej uzyskania należy złożyć szereg dokumentów w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Gdy zakończymy prace montażowe, musimy jeszcze raz skontaktować się z URE oraz złożyć dokumenty związane z otrzymaniem docelowej koncesji.

Po uzyskaniu koncesji możliwa jest legalna sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ – KROK PO KROKU

Pracę najlepiej zacząć od przygotowania projektu wykonawczego – będzie łatwiej zadbać o terminowość i jakość przeprowadzonych robót.

Budowę farmy fotowoltaicznej możemy podzielić na trzy etapy:

Przygotowania

Na samym początku należy przygotować działkę do sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji. Konieczne jest wyrównanie powierzchni działki i zabezpieczenie całego jej obszaru.

Montaż elementów instalacji

Dalsze prace zależą od wybranego systemu montażowego. Po zamontowaniu poziomych oraz pionowych elementów stelaży należy przejść do montażu modułów fotowoltaicznych, układania przewodów i zakładania zabezpieczeń.

Podłączenia i pomiary

Na sam koniec zostaje spięcie całej instalacji i zgłoszenie w OSD zakończenia prac montażowych. Wtedy zgłaszamy także gotowość do podpięcia się do sieci energetycznej. Następne jest zawarcie umowy o przyłączenie i odbiór końcowy, który musi być przeprowadzony przez specjalistów.

Zaraz po tym farma zaczyna produkować energię elektryczną i wysyłać ją do sieci.

PODSUMOWANIE

Budowa farmy fotowoltaicznej to przede wszystkim szereg działań formalno – prawnych. Zanim zaczniemy budowę należy zadbać o odpowiednią dokumentację i pozwolenia.

Ważne, by pamiętać, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej jest jednorazowy i wiąże się z samym postawieniem instalacji i kosztami stałymi związanymi z jej eksploatacją.

Myślisz o inwestycji w Odnawialne Źródła Energii? – Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie twoje pytania oraz przygotują ofertę na miarę Twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej