napisz
SunSol_blog

Agregator energii – jak działa i kto może skorzystać z oferty?

Agregator energii elektrycznej to nowość na Polskim rynku. Pojawienie się tej instytucji wymusiła nowa ustawa OZE, która weszła w życie w Polsce 1 kwietnia 2022 r. Jak działają agregatorzy energii i dlaczego są potrzebni?

Od 2022 roku w Polsce każdy prosument, czyli właściciel np. instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci energoelektrycznej, rozlicza się z nadwyżek prądu gotówkowo, czyli za pomocą systemu net-billing.

Agregator energii – definicja

Agregator energii to spółka, firma lub instytucja, która zajmuje się skupowaniem oraz sprzedażą jej od prosumentów do zakładów elektroenergetycznych. Krótko mówiąc, to pośrednik, który będzie od nas kupować nadwyżkę prądu z fotowoltaiki, jaka w normalnych okolicznościach zostałaby sprzedana bezpośrednio do sieci po średniej cenie miesięcznej rynku dnia następnego (a od 2024 r. po średniej cenie godzinowej). Następnie agregator energii będzie w stanie ją rozdzielać wśród innych prosumentów w zależności od zapotrzebowania magazynować po to, by sprzedać do zakładu w korzystniejszej cenie.

Standardowo w net-billingu każdy prosument niezużyty przez siebie prąd sprzedaje do sieci, a gdy nastaje potrzeba, kupuje go z zakładu energetycznego (np. po zmroku, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje). Jednak cenę prądu, po której sprzedawać będziemy nadwyżkę i kupować energię na swoje potrzeby, reguluje rynek dnia następnego.

Zatem agregator energii to w najprostszej definicji instytucja, która pomoże prosumentom wyzerować rachunki za prąd. Co więcej, agregator energii może przyczynić się do skrócenia czasu zwrotu kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, a nawet, w niektórych przypadkach spowodować to, że prosument zacznie dodatkowo zarabiać na fotowoltaice. Jak to możliwe?

Agregator energii – stabilizator rynku i portfela

Agregator energii jest jak nasz dotychczasowy dostawca prądu. To z nim podpisujemy umowę na lepszych warunkach, niż te, które oferuje sieć (a dokładniej rynek). Po prostu zarządza naszym i wielu innych prosumentów prądem oraz przestrzeniami do magazynowania. Kiedy jednak pojawia się u nas potrzeba kupna energii, dostajemy go od agregatora w znowu korzystniejszej cenie, niż ta rynkowa. W dodatku, dzięki agregatorom energii, prosument będzie mógł sprzedać 100 proc. energii z fotowoltaiki bez konieczności tworzenia depozytu.

Depozyt, w myśl nowej ustawy to suma zgormadzonych środków wynikających z nadprodukcji prądu czyli różnicy między produkcją, a autokonsumpcją. Te środki muszą posłużyć na pokrycie kosztów zakupu prądu z sieci. Nowelizacja ustawy przewiduje jednak, że po roku można otrzymać zwrot za jedynie 20 proc. tej nadwyżki. Dzięki agregatorom energii prąd będzie sprzedawany i rozsyłany na bieżąco, więc prosument otrzyma zapłatę za cały prąd, bez generowania jakichkolwiek strat. Tym samym rachunki za prąd prosumenta mogą być zerowe. Co więcej, w przypadku posiadania magazynu energii i wynajęciu części powierzchni takiego domowego power banku agregatorom, możemy nawet wygenerować dodatkowy zysk

Magazyn energii – nasz prywatny własny agregator

Kupno magazynu energii jako komponentu instalacji fotowoltaicznej przy net-billingu opłaca się bardziej, niż dotychczas. Magazyn energii, czyli nasz domowy power bank, działać będzie jak agregator. W piku produkcyjnym, czyli w południe, część nadwyżki prądu z instalacji PV zostanie zmagazynowana, więc nie sprzedamy jej do sieci w niekorzystnej cenie. Zużyjemy ten darmowy prąd wieczorem, kiedy normalnie za energię elektryczną z sieci musielibyśmy zapłacić więcej.

Magazynem energii może być też samochód elektryczny, który naładowany w ciągu dnia zwiększy poziom autokonsumpcji prądu z fotowoltaiki. Przy net-billingu to właśnie zwiększanie zużycia prądu z fotowoltaiki, czyli autokonsumpcja, spowoduje najszybszy zwrot inwestycji i generowanie oszczędności.

Agregatorzy energii – tylko w net billingu

Każdy prosument, który chciałby skorzystać z usług agregatora energii, a instalację fotowoltaiczną podłączył do sieci przed 1 kwietnia 2022 r. musi najpierw przejść na nowy system rozliczania, czyli net-billing.

Na net-billing automatycznie przechodzą prosumenci, którzy teraz decydują się na fotowoltaikę po 31 marca 2022 r. Żeby jednak mieć pewność, że instalacja PV zostanie wykonana profesjonalnie, dopasowana do nowego systemu i z gwarancją na nawet 35 lat, warto zlecić jej projekt i montaż specjalistom. W SunSol fotowoltaiką zajmujemy się od początku jej istnienia na rynku polskim. Zaufaj więc naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z doradcą SunSol

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej