Mikroinstalacja - Karakorum

W lipcu odbyła się międzynarodowa wyprawa, której celem było wytyczenie nowej trasy na Broad Peak (8051 m n.p.m.) Mimo determinacji i ogromnego wysiłku akcja musiała zostać przerwana. Szczęśliwie wszyscy uczestnicy wrócili cali, wbrew wielu trudności. 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tak śmiały cel.

Mapa