Instalacja PV - Kartuzy

Instalacja fotowoltaiczna 6 kW - Kartuzy - oparta na 22 panelach niemieckiej firmy Solarworld Sunmodule Plus 275 W. Układ paneli PV w układzie wschód-zachód w celu zwiększenia konsumpcji własnej. Finansowanie środki własne.

Mapa