Instalacja akumulatorowa - Katowice

Instalacja akumulatorowa - Katowice

System akumulatorowy z okolic Katowic. 3 ładowarki Victron Energy MultiGrid 48/3000/35-50 współpracują z akumulatorem BMZ ESS X. Całym systemem zarządza jednostka Venus GX . Systemy akumulatorowe mogą działać samodzielnie w wariancie off-grid (bez dostępu do sieci) lub jako zabezpieczenie przed zanikiem prądu (system back up). 

Moc i technologie

Moc systemu

Zastosowane technologie

Ładowarki akumulatorowe - 3 x Victron Energy MultiGrid 48/3000/35-50, Akumulator BMZ ESS X, Centrum komunikacji Venus GX

Mapa