SMA GROUNDINGSET "NEGATIVE" ESHV-N-NR

producent: SMA

Model: GROUNDINGSET "NEGATIVE" ESHV-N

dostępność: Na żądanie

Opis SMA GROUNDINGSET "NEGATIVE" ESHV-N-NR:

W przypadku stosowania specjalnych technologii komórkowych w generatorze PV (np. moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe i back-kontakt PV-moduły), może być konieczne uziemienie generatora fotowoltaicznego, pozytywnie lub negatywnie. Mając to na uwadze SMA Solar Technology opracowała dwa zestawy z uziemieniem, z którym dodatnie lub ujemne uziemienie generatora fotowoltaicznego, zgodnie z zaleceniami producenta modułu, można wykonać już w przetwornicy.
To uziemienie zapewnia bezpieczne działanie długoterminowe i optymalne właściwości, jednocześnie minimalizując koszty instalacji. 
Zestaw uziemienia zawiera 1 bezpiecznik jako ochrona przed pożarem i układ regulujący kontrolę izolacji falownika. Uziemienie bezpośrednio łączy biegun uziemiony (plus lub minus) z modułami fotowoltaicznymi, połączenie PE falownika za pomocą bezpiecznika. Układ ten jest wykorzytywany w  Niemczech i nadaje się do wielu innych krajach. Przed instalacją należy sprawdzić, czy krajowa instalacja umożliwia podłączenie bieguna do masy. 
Dodatni zestaw uziemiający (ESHV-P-NR) jest używany, na przykład do pewnych modułów z komórkami back-stykowych. Ujemny zestaw uziemiający (ESHV-N-NR) jest używany, na przykład, do modułów cienkowarstwowych.
Producent modułu może dostarczyć informacji na temat konieczności i rodzaju uziemienia systemu fotowoltaicznego. 
 
Można go używać z następujących falowników SMA z transformatorem: 
Sunny Boy 1100, Sunny Boy 1200, Sunny Boy 1700, Sunny Boy 2500, Sunny Boy 3000, Sunny Boy 3300, Sunny Boy 3800, Sunny Mini Central 4600A, Sunny Mini Central 5000A, Sunny Mini Central 6000A, Sunny Mini Central 7000HV 
 
Falownik może być używany tylko z generatorami fotowoltaicznymi (moduły i okablowania) zbudowanych z izolacją ochronną (klasa ochrony II).

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.