Wzrost zainteresowania instalacjami typu wschód-zachód

WZROST ZAINTERESOWANIA INSTALACJAMI TYPU WSCHÓD-ZACHÓD

 Od kilku lat w naszym kraju co roku zwiększa się liczba instalacji fotowoltaicznych. Na koniec lutego 2021 roku wartość zainstalowanej mocy w fotowoltaice w Polsce przekroczyła wartość 4,2 GW. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach ta liczba będzie szybko rosnąć. Jeżeli i Ty jesteś bliski zakupu własnej instalacji fotowoltaicznej, ale wahasz się, ponieważ połacie Twojego dachu są skierowane w kierunku wschodu i zachodu, przeczytaj i poznaj zalety systemu skierowanego w tych kierunkach.

INSTALACJA TYPU WSCHÓD-ZACHÓD TO NIE BŁĄD

W opinii dużej części osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi pojawiają się głosy, że moduły powinny być zawsze skierowane na południe, ponieważ tylko wtedy budowa systemu ma sens. Nie jest to do końca prawda; co więcej oznaczałoby to, że odsetek Inwestorów, którzy rzeczywiście mogą założyć instalację, jest bardzo niski.

Jeżeli połać, na której planujesz założyć instalację fotowoltaiczną, nie jest skierowana w kierunku południowym nie oznacza to, że nie możesz cieszyć się wydajnie działającym systemem. Należy podkreślić, że system ustawiony w kierunkach wschód-zachód nadal działa z wysoką wydajnością i przy optymalnym doborze jest w stanie pokryć całoroczne zapotrzebowanie domowników na energię elektryczną – tak samo jak instalacja skierowana na południe.

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu, należy wykonać dokładne obliczenia, które pozwolą zoptymalizować go do Twoich potrzeb. Potrzebna jest porada eksperta, który weźmie pod uwagę kąt nachylenia połaci, stopień jej ukierunkowania na wschód/zachód oraz dobierze odpowiednią minimalną liczbę modułów, która musi zostać zamontowana na pojedynczej połaci. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ jeżeli powierzysz swój projekt osobie bez doświadczenia, może się okazać, że np. na połaci wschodniej zostanie zamontowana zbyt mała liczba modułów fotowoltaicznych. Będzie to skutkować tym, że napięcie na modułach o poranku będzie za niskie, aby uruchomić falownik i rozpocząć produkcję energii elektrycznej. To bardzo poważny i często popełniany przez niedoświadczonych projektantów błąd, za który przyjdzie Ci słono zapłacić, ponieważ Twoja instalacja nie będzie pracować wydajnie od wczesnych godzin.

 sunsol wschod zachod2

Rysunek 1. Instalacja skierowana w kierunkach wschód-zachód wykonana przez firmę SunSol
(źródło: https://sunsol.pl/realizacje/instalacje-fotowoltaiczne-dla-domow-jednorodzinnych/zukowo/)

CO ZYSKUJESZ, POSIADAJĄC INSTALACJĘ TYPU WSCHÓD-ZACHOD?

Należy wymienić kilka zalet systemu ukierunkowanego na wschód-zachód, które mogą przekonać potencjalnych Inwestorów do założenia instalacji na swoim dachu.

Pierwszą mocną stroną systemu tego typu jest fakt, że przy dużych instalacjach (np. 10 kWp) mamy do czynienia z większą ilością dostępnej powierzchni pod panele. W przypadku połaci południowej, zazwyczaj jest ona ograniczona, nierzadko znajduję się tam jakiś komin, które może okresowo obniżać wydajność całego systemu. W takim wypadku wybór połaci wschodniej i zachodniej wydaje się być bardzo dobry.

Poprawnie dobrany system rozmieszczony na dwóch wspomnianych połaciach szybciej budzi się o poranku, ponieważ promieniowanie słoneczne od wczesnych godzin docierają do powierzchni modułów na wschodzie, generując tym samym napięcie wybudzające falownik z trybu uśpienia. Z kolei po południu, panele po stronie zachodniej działają do późnych godzin wieczornych. Jest to o tyle istotne, że w większości domów pobór energii elektrycznej jest największy wczesnym rankiem, kiedy szykujemy się do pracy lub oraz wieczorem, kiedy z niej wracamy. W rezultacie instalacja skierowana wschód-zachód pozwala zwiększyć autokonsumpcję produkowanej energii.

Jeżeli posiadasz dach płaski, omawiany wariant rozmieszczenia modułów może okazać się dla Ciebie lepszy niż skierowanie wszystkich modułów na południe. Powodem tego jest fakt, że konstrukcje dla instalacji typu wschód-zachód nie zacieniają się wzajemnie jak ma to miejsce przy pojedynczych rzędach paneli skierowanych na południe. Jest to istotne zwłaszcza przy ograniczonych powierzchniach, gdzie nie dysponujemy wystarczającą przestrzenią, aby odpowiednio rozsunąć moduły i uniknąć ich wzajemnego zacienienia.   

 terma wschod zachod

Rysunek 2. Instalacja o mocy 50 kW wykonana na modułach SunPower skierowana w kierunkach wschód-zachód. Zaprojektowała i wykonała firma SunSol. (Źródło: https://sunsol.pl/realizacje/instalacje-fotowoltaiczne-dla-firm/instalacja-fotowoltaiczna-na-fabryce-gdansk/)

 

Kolejną zaletą instalacji typu wschód-zachód jest fakt, że przy jej zakupie, możesz nabyć falownik o dużej mniejszej mocy niż w przypadku tej samej instalacji skierowanej na południe. Rozważmy przykład instalacji o mocy 10 kWp rozłożony na połaciach wschód-zachód. Jak się domyślasz, produkcja z tych dwóch połaci nie będzie równa w tym samym czasie. Wschodni string będzie produkować dużo energii do południa, podczas gdy zachodni zacznie pracować intensywniej po południu. Ta informacja oznacza, że nie potrzebujesz dobierać do tego typu instalacji falownika mocy 10 kW, a możesz w zamian za to spokojnie kupić urządzenie o mocy 6/7 kW. Oznacza to dla ciebie redukcję kosztów inwestycyjnych przy zakupie całego systemu. 

TO SIĘ OPŁACA

Na podstawie danych Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej (ISE), szacuje się, że w 2019 roku o około 5% w porównaniu z rokiem 2000 wzrosło zainteresowanie instalacjami usytuowanymi w kierunkach wschód-zachód u naszych zachodnich sąsiadów. Ten sam raport dostarcza informacji o ogólnej tendencji wzrostowej związanej z budową instalacji w kierunkach innych niż południowy. Coraz większa liczba Inwestorów zaczyna dostrzegać zalety i potencjał systemu skierowanego w kierunkach wschodnim, zachodnim lub wschodnim–zachodnim.

Jeżeli jesteś na etapie rozważania zasadności zakupu instalacji fotowoltaicznej, która będzie usytuowana w kierunku innym niż południowy, powinieneś bez obaw zainwestować kapitał i wybudować taki system. Dobrze dobrany, tak samo jak instalacja w kierunku południowym, dostarczy Ci wystarczającą ilość energii oraz zabezpieczy Twój domowy budżet przed nieuchronnym wzrostem cen za energię elektryczną w przyszłości.

 

 

 

 image
  • Radosław Błoński
  • r.blonski@sunsol.pl
  • Doradca energetyczny | SunSol
    kom. 533 747 763
    tel. 58 746 38 99

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Dziękujemy. Niedługo się skontaktujemy!