Panel fotowoltaiczny SunPower a LG

Czy wybór odpowiedniego panelu wpływa na sukces inwestycji? Porównanie paneli słonecznych firmy SunPower i LG.

Poszukiwanie idealnych paneli słonecznych może wydawać się skomplikowanym i wyczerpującym zajęciem – ich liczba na rynku jest oszałamiająca. Nawet jeśli otrzymaliśmy gotowe propozycje ofertowe z kilku firm, wybór wciąż może nie być ułatwiony. W niniejszym artykule skupimy się na panelach firm SunPower i LG – czym różnią się między sobą i między panelami konkurencji?

 

LG (Life’s Good) to nazwa, którą kojarzy każdy. Firma produkuje wszelkie urządzenia domowe, od sprzętu kuchennego, aż po panele słoneczne i dostarcza je konsumentom na całym świecie. Firma SunPower zajmuje się wyłącznie produktami związanymi z fotowoltaiką. Jeśli wcześniej nie szukaliśmy urządzeń fotowoltaicznych, ta nazwa może brzmieć zupełnie obco.

bloomberg tier 1

Lista Bloomberg Tier 1 List to zestawienie, w którym pod uwagę brane są kwalifikacje finansowe firm, ich akceptowalność przez banki oraz tym, jak łatwo firmy uzyskują pożyczki bez regresu. Mówiąc prościej – lista ta określa, czy firma odnosi sukcesy finansowe i czy jest stabilna na rynku. Jednym z kryteriów jest brak zgłoszonych upadłości. Zarówno firma SunPower, jak i LG działają w zgodzie z wytycznymi listy Bloomberg Tier 1.

Producenci z listy nieustannie konkurują ze sobą i z innymi firmami z branży. Istnieje wiele różnic pomiędzy panelami firmy SunPower oraz LG, które mogą wpłynąć na inwestycję klienta. Krytyczne zmienne, nadające kształt ostateczny projektowi oraz inwestycji, mogą obejmować między innymi materiał, z jakiego wykonane są panele, stopień degradacji, wydajność, oferowaną gwarancję, a także kwalifikacje instalatorów.

 

Wydajność oraz moc nominalna

Producenci paneli słonecznych oferują panele o różnych wydajnościach oraz mocach – te wartości mają wpływ na produkcję energii. Wydajność paneli słonecznych wyrażana jest w wartości energii, którą można przekształcić na elektryczność za pomocą systemu fotowoltaicznego lub paneli słonecznych. Przeciętna wydajność w przemyśle fotowoltaicznym wynosi 15-18%. Moc nominalna to maksymalna moc lub napięcie, którą system słoneczny może wytworzyć. Wartość nominalną można zmierzyć w watach (W) klub kilowatach (kW).

Moduły firmy SunPower serii X mogą osiągnąć nawet do 22,8% wydajności, generując przez 25 lat 60% więcej energii, niż inne panele. Jeśli chodzi o moc nominalną, moduły z serii X wahają się pomiędzy 327 a 370 watami w przypadku projektów dla obiektów mieszkalnych. 

Podobnie jak w przypadku paneli firmy SunPower, wydajność paneli firmy LG jest wyższa, niż innych paneli na rynku. NeON 2, najpopularniejszy panel firmy LG, może osiągnąć do 19,6% wydajności. Moc paneli firmy LG jest mniejsze, niż paneli SunPower i waha się od 275 do 360 watów w przypadku projektów dla obiektów mieszkalnych.

 

Możliwość dostosowania w przyszłości

Firma SunPower może poszczycić się najbardziej wydajnymi modułami solarnymi na rynku. W tych samych warunkach panele firmy SunPower produkują więcej energii niż panele firmy LG, więc klient może potrzebować na dachu więcej paneli firmy LG w stosunku do paneli firmy SunPower, aby wyprodukować tę samą ilość energii. Zaoszczędzone miejsce na dachu w przypadku systemów firmy SunPower umożliwia właścicielowi obiektu późniejsze powiększenie systemu, aby dostosować go do rosnącego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie domowe na energię elektryczną może się zwiększyć w przypadku powiększenia rodziny, przeniesienia miejsca pracy do domu, dobudowania kolejnego członu budynku lub zakupu pojazdu elektrycznego.

Porównanie instalacji fotowoltaicznych

Im więcej kilowatogodzin można „wyciągnąć” z dachu, tym więcej prądu system będzie produkował i tym większe będą zyski z produkcji energii. Przekłada się to na większy i szybszy zwrot z inwestycji. Klient może zaoszczędzić i zarobić więcej pieniędzy, wybierając panele firmy SunPower ze względu na takie zmienne, jak współczynnik wydajności lub opcje napięcia.

 

Ogniwa fotowoltaiczne i materiały, z jakich wykonane są moduły słoneczne

Typ materiałów użytych przy produkcji paneli słonecznych różni się między firmami. Panelami o najwyższej wydajności na rynku są panele monokrystaliczne. Zawierają one najczystszą formę skondensowanego silikonu – ich przeciwieństwem są panele polikrystaliczne wykonane z wielu cząsteczek silikonu. Wszystkie panele słoneczne obejmują komórki, czarną powłokę oraz ramę.

 

Co zawiera ogniwo fotowoltaiczne w panelach firmy SunPower?

Panele serii X firmy SunPower to panele monokrystaliczne wyprodukowane z komórek Maxeon – najwyżej ocenianych komórek solarnych na rynku. Technologia Maxeon wyróżnia się zastosowaniem sztywnego, miedzianego podłoża oraz powłoki antyrefleksyjnej, co umożliwia produkowanie więcej prądu oraz zwiększenie wytrzymałości systemu.

 Dlaczego SUNPOWER5

Mikrozłamania w panelach słonecznych

Standardowe komórki słoneczne łamią się i rozpadają pod naciskiem. Wynika to z ich budowy przypominającej silikonowy wafel z metalowymi żyłkami lub żebrami usytuowanymi na powierzchni. Te pęknięcia, zwane również mikrozłamaniami, mogą uniemożliwić standardowym panelom produkowanie energii. Dzięki miedzianej podstawie panele firmy SunPower, w których zastosowano technologię Maxeon, pomimo pęknięć zachowują swoją integralność i są wciąż w stanie produkować energię. Połączenie wytrzymałych komórek z wysokiej jakości szkłem i ramami zapewnia panelom firmy SunPower odporność na mikrozłamania, które są nieuniknione w codziennym zastosowaniu.

 

Co znajduje się w takim razie w komórkach solarnych firmy LG?

Komórki monokrystaliczne firmy LG obejmują warstwę kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) – wytrzymałego materiału często używanego w butach oraz kamizelkach ratunkowych. W panelach NeON 2 stosowana jest nowa technologia Cello. Rozwinięcie nazwy to „Cell connection, Electrically, Low loss, Low stress, Optical absorption enhancement”: Połączenie komórek, Elektryczność, Niskie straty, Niskie napięcie, Wzmocnienie absorpcji optycznej. Ta technologia zakłada zastosowanie 12 przewodów, które zastępują taśmy używane w standardowych panelach oraz niektórych innych panelach firmy LG. Niektóre komórki NeON 2 są dwustronne, co oznacza, że energia może być produkowana po obu stronach komórki – to rozwiązanie jest jednak dostępne wyłącznie w przypadku większych modeli paneli.

 

Współczynnik temperatury

Działanie paneli słonecznych zmienia się z biegiem czasu w zależności od tego, gdzie się znajdują. Podobnie jak w przypadku wszelkich sprzętów elektronicznych, systemy solarne są mniej wydajne w wysokich temperaturach. Im wyższa temperatura, tym cieplejsze są panele, więc większa liczba elektronów potrzebuje przestrzeni na poruszanie się. Powoduje to ograniczenie napięcia, jakie panel może wygenerować, obniżając tym samym jego wydajność.

Przy każdym stopniu powyżej 25°C produkcja elektryczności będzie nieznacznie spadać. Współczynnik temperatury dla paneli firmy SunPower wynosi -0,29, a dla paneli firmy LG: -0,30. Oznacza to, że moc wyjściowa paneli SunPower będzie zmniejszać się o 0,29%, a paneli LG – o 0,30% przy każdym stopniu powyżej 25°C.

Standardem na rynku w przypadku testów paneli słonecznych pod kątem działania ciepła jest umieszczanie ich w komorze z cyrkulacją temperatury 85°C oraz 85% wilgotności powietrza na 1000 godzin. Ten standardowy test pozwala zbadać, czy panel może działać dobrze w określonych warunkach, ale nie zapewnia długoterminowego działania w normalnych warunkach użytkowania na co dzień.

Firma SunPower sprawdza swoje panele w warunkach 13 razy trudniejszych, niż zakłada standardowy test. Panele serii X są wystawiane na gwałtownie zmieniającą się temperaturę od -40°C do 85°C przez kilka godzin. Ten test został zaprojektowany tak, aby sprawdzić ich odporność oraz elastyczność przez 25 lat. Standardowe panele solarne, wciąż obecne na rynku, mogą nie przejść testu firmy SunPower, ponieważ nie mają takich współczynników elastyczności oraz kurczenia się, przez co ich powierzchnia się łamie.

Panele firmy LG przechodzą testy określane jako 4 razy trudniejsze od standardowych: są one testowane przez 4000 godzin w temperaturze 87,7°C. Aby przejść test, panele firmy LG muszą osiągnąć 18,8% wydajności przy 95% współczynniku wydajności, więc przekraczając standard dla rynku. Jest to możliwe dzięki warstwie kopolimeru EVA zastosowanego w komórkach firmy LG, który pomaga panelowi rozszerzać się i kurczyć przy zmianach temperatury.


Co sprawia, że panele firmy SunPower są tak wytrzymałe na zmiany temperatury?

Aby utworzyć panel solarny lub moduł, wszystkie komórki muszą być ze sobą połączone.  W przypadku standardowych komórek do tego połączenia stosowane są metalowe taśmy. Niestety, te taśmy nie wytrzymują rozszerzania i kurczenia się, co powoduje tworzenie się mikrozłamań. Gruba, tylna powłoka w panelach firmy SunPower wykonana z miedzi umożliwia odciążenie napięcia, dzięki czemu panele mogą się rozszerzać i kurczyć w zmieniających się temperaturach. W odróżnieniu od tradycyjnych modułów, w modułach firmy SunPower używany jest tłoczony metalowy łącznik, który jest przylutowany do krawędzi komórki. Umożliwia to również zmniejszenie efektu wywołanego zmianami temperatury.

 

Degradacja

Czynniki takie jak wytrzymałość materiałowa oraz współczynnik temperatury, wpływają na różne wskaźniki wydajności, takie jak degradacja. Termin degradacja odnosi się do stopnia, z jakim z biegiem lat spada w panelu słonecznym moc. Naturalnie panele zużywają się z czasem, ze względu na wpływ, jakie mają na nie warunki pogodowe. Niemniej jednak degradacja paneli słonecznych jest różna w zależności od producenta, a w przypadku niektórych marek może być znikoma. Większość producentów gwarantuje, że ich moduły nie będą ulegały degradacji o więcej niż 0,7% na rok w czasie 25 lat. Po upływie 25 lat standardowe panele powinny produkować około 80% energii, jaką produkowały w momencie instalacji.

Wszyscy producenci paneli solarnych testują swoje produkty, aby zapewnić wytrzymałość elementów na warunki pogodowe, takie jak śnieg, wiatr i ogień. W niektórych rejonach świata także odporność na opady gradu ma duże znaczenie. Standardowe testy obejmują ocenę trwałości paneli na działanie gradu o wielkości do około 2,5 cm w przekroju spadającego z prędkością około 80 km/h. Firma LG stosuje do testów kule gradu o przekroju 28 mm, nieznacznie tylko przekraczając standard dla rynku, natomiast firma SunPower testuje swoje panele pod działaniem gradu o wielkości piłek golfowych (około 42,67 mm w przekroju).

 

Stopień degradacji paneli SunPower oraz LG

Panele firmy LG wypadają w rankingach lepiej, niż standardowe: współczynnik degradacji dla paneli NeON 2 wynosi 0,6% na rok. Po 25 latach panele te produkują około 84% mocy w porównaniu do dnia instalacji. Firma SunPower szczyci się najniższym współczynnikiem degradacji na rynku: zaledwie 0,25% na rok. Panele SunPower po 25 latach produkują 92% mocy z dnia instalacji. Warto także zaznaczyć, że dane firmy SunPower są poparte badaniami w terenie oraz testami, które sugerują, że moduły serii X po 40 latach działania powinny zachować stopień degradacji na poziomie 30%. Na tej podstawie firma SunPower zapewnia, że „okres przydatności” ich paneli można szacować na nawet powyżej 40 lat. „Okres przydatności” to taki, w którym panele produkują co najmniej 70% swojej mocy w porównaniu do dnia ich instalacji. Z czasem różnice w długoterminowej mocy wyjściowej pomiędzy panelami firmy SunPower i LG sumują się na znaczące oszczędności dla ich użytkowników. Co więcej, wyższe standardy testów firmy SunPower mogą także zapewnić ich klientom spokojniejszy sen w miesiącach charakteryzujących się trudnymi warunkami pogodowymi.

 

Gwarancje na systemy solarne

Dobra, pełna gwarancja może utwierdzić w decyzji klienta, który w kalkulowaniu inwestycji bierze pod uwagę ekstremalne warunki pogodowe, wadliwe części lub źle wykonaną instalację. To od dostawcy lub wykonawcy zależy, czy do standardowej gwarancji producenta paneli zostaną dodane rozszerzenia. 

Niektóre pułapki standardowych gwarancji na panele słoneczne mogą z pewnością wpłynąć negatywnie na zadowolenie klienta. W przypadku standardowych gwarancji klient często zakłada, że pokryte zostaną koszty wymiany wszelkich wadliwych części. Klient jest natomiast zazwyczaj odpowiedzialny za wysyłkę nowych paneli, pakowanie, odesłanie do producenta wadliwych paneli, a czasami także za uiszczenie opłaty producentowi, jeśli w czasie testów nie zostanie wykryta żadna wada. Prócz opłat klient ma bardzo niewiele czasu na wypełnienie długiego, pisemnego uzasadnienia; musi także przedstawić oryginalny, fizyczny dowód zakupu paneli.

Zarówno firma SunPower, jak i LG zapewniają solidne gwarancje swoim klientom, z pewnymi kluczowymi różnicami. Zazwyczaj na całościową gwarancję składa się gwarancja na produkt i instalację, a także gwarancja na wydajność.


Co obejmuje gwarancja na system solarny?

Standardowa gwarancja obejmuje okres 10 lat i zazwyczaj można w jej ramach wymienić wadliwe części. Taka forma gwarancji obejmuje integralność paneli i ochrania klientów przed problemami spowodowanymi błędami produkcyjnymi, a także przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych oraz z przedwczesnego zużycia. Warto jednak zauważyć, że niektórzy producenci nie obejmują gwarancją kosztów wysyłki oraz zniszczeń powstałych w trakcie instalacji.

Gwarancja 25/25/25 firmy SunPower to 25-letnia gwarancja na produkt, która obejmuje cały system: od usunięcia wadliwych części po instalację nowych. Wliczono w to koszt paneli, mikroinwerterów, stelaż oraz naprawę, a także pełny zwrot kosztów wymiany w okresie 25 lat.

Firma LG zawsze oferowała 12-letnią gwarancję na produkt, ale została zmuszona do konkurowania z najlepszymi markami, takimi jak SunPower i oferowania solidniejszych gwarancji. Firma LG niedawno wprowadziła więc 25-letnią gwarancję na moduły, która obejmuje wymianę lub naprawdę modułu, jeśli w ciągu 25 lat od instalacji zostanie stwierdzona wada produktu. Ta gwarancja nie obejmuje jednak demontażu ani instalacji nowych części, kosztów wysyłki lub wszelkich uszkodzeń powstałych po tym, gdy produkt opuści fabrykę.

 

Czym jest gwarancja wydajności?

Zgodnie ze standardem przyjętym na rynku po 25 latach działania zapewniane jest 80% wydajności produktu w stosunku do dnia instalacji. Odpowiednia gwarancja wydajności może zapewnić użytkownikowi instalacji solarnej komfort użytkowania jej na wysokim poziomie przez wiele lat.

Gwarancja 25/25/25 firmy SunPower obejmuje wydajność oraz ilość mocy generowaną przez moduły tej firmy: przez pierwszy rok nie powinna ona spaść o więcej niż 2%, a przez kolejne 24 lata spadek nie powinien przekroczyć 0,25% na rok. Moc wyjściowa po upływie 25 lat objętych gwarancją powinna wynosić przynajmniej 92% mocy z dnia instalacji. Firma LG gwarantuje, że moc wyjściowa modułu nie spadnie poniżej 87% zakładanej mocy wyjściowej z dnia instalacji. Od 6. roku użytkowania firma LG zakłada spadek na poziomie 0,4% przez kolejne 20 lat, więc w 25. roku użytkowania moc wyjściowa powinna wynosić minimum 87% mocy generowanej w ciągu 1 roku.

 

Kwestie estetyczne oraz rozmiary paneli

Wyniki rozmaitych badań wskazują, że dla posiadaczy domów kwestie estetyczne są często decydujące. Jeśli panele słoneczne lub projekt całego systemu wpływa negatywnie na obraz całego obiektu lub otoczenia, wówczas prawdopodobieństwo, że właściciel domu zdecyduje się na instalację, zdecydowanie spada.

 

Czy rozmiar panelu ma znaczenie?

Nawet rozmiar paneli różni się w zależności od marki. Może wydawać się to niezbyt znaczące, ale wymiary paneli wybranych przez klienta określają finalny wygląd systemu na dachu. Niektóre komponenty dachu mogą negatywnie wpływać na projekt instalacji solarnej. Obejmuje to między innymi kominy, rynny czy okna dachowe. W zależności od samorządu, jakiemu podlega budynek, na projekt mogą mieć również wpływ różne przepisy i regulacje. Panele serii X firmy SunPower oraz panele NeON 2 (jednostronne) są modułami 60-komórkowymi, które tylko nieznacznie różnią się między sobą rozmiarem.

Rozmiar może mieć szczególne znaczenie, jeśli klient jest zainteresowany zakupem paneli dwustronnych NeON 2 firmy LG, ponieważ tylko te moduły obejmują 72 komórki. Oznacza to, że mniejsza ich liczba zmieści się na takiej samej powierzchni dachu (w porównaniu do modułów 60-komórkowych), co ma znaczący wpływ na projekt i finalny wygląd systemu solarnego.

 

Czy są dostępne w pełni czarne moduły fotowoltaiczne?

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez uczelnię Massachusetts Institute of Technology klienci przykładający dużą wagę do kwestii estetycznych preferują w pełni czarne panele z zaokrąglonymi krawędziami oraz o równej powierzchni. Na rynku są dostępne w pełni czarne moduły fotowoltaiczne: czarne są wówczas komórki, rama oraz tylna powłoka. Projekt może także uwzględnić zakamuflowanie panelu w innej ciemnej powierzchni oraz użycie powłoki antyrefleksyjnej, która ogranicza błyszczenie się powierzchni.

Instalacja fotowoltaiczna w KrakowieInstalacja fotowoltaiczna w Krakowie z wykorzystaniem modułów SunPower X21-335-BLK  

Zarówno firma SunPower, jak i LG posiadają w ofercie w pełni czarne moduły: tym, co je różni jest oferowane maksymalne napięcie. Czarne panele serii X firmy SunPower oferują napięcie 327-350 W, natomiast panele NeON 2 Black firmy LG dostępne są w różnych wariantach, których napięcie waha się od 300 do 320 W. Jeśli więc minimalistyczny projekt jest najważniejszy, najlepiej wybrać panele firmy SunPower ze względu na wyższe napięcie i lepsze możliwości generowania mocy.

 

Proces weryfikacji sprzedawców paneli słonecznych

Wymagania, jakie należy spełnić, aby móc sprzedawać różne panele słoneczne, różnią się w zależności od producentów: każdy z nich ma inne standardy, według których przyznaje możliwość dystrybucji swoich produktów. Dokładne poznanie sprzedawcy lub firmy, z której zakupujemy panele słoneczne, jest kluczowe dla właściwej inwestycji swoich środków.

Firma SunPower umożliwia dystrybucję i montaż swoich paneli wyłącznie certyfikowanym sprzedawcom, takim jak SunSol. Producent staranie dobiera sprzedawców i instalatorów na całym świecie tak, aby spełniali oni lub przekraczali wymagane standardy. Firma SunPower preferuje także współpracę z firmami, które inwestują w swoje środowisko oraz wyróżniają się ekspercką wiedzą na temat lokalnych przepisów i regulacji dotyczących pozwoleń na instalację.

W przeciwieństwie do SunPower firma LG nie dobiera partnerów biznesowych zbyt rygorystycznie. Firma LG sprzedaje swoje produkty firmom fotowoltaicznym, ale także wszystkim innym, które uzyskają tytuł LG Pro Partner. Otrzymanie takiego tytułu wymaga utworzenia konta na stronie internetowej, zaliczenia kilku krótkich treningów online oraz dysponowania odpowiednim kapitałem, aby zakupić produkt. Partnerzy firmy LG nie muszą szczycić się wcześniejszym doświadczeniem w branży solarnej, ani nawet wykazać, że prowadzą zarejestrowaną działalność. Partnerem Pro może być po prostu pośrednik, niezajmujący się projektowaniem systemów, bez pozwoleń ani zespołu ekipy montażowej, który kupuje produkt i sprzedaje go dalej klientom, bez wartości dodanej.

Niskie standardy firmy LG nie są zbyt obiecujące i nie zapewniają, że panele kupujemy od renomowanego sprzedawcy. Jeśli klient chce zakupić system solarny firmy LG, musi dokonać gruntownego badania rynku i samodzielnie postarać się o wybranie najlepszego kontrahenta. Ekskluzywność, z jaką firma SunPower wybiera partnerów biznesowych, zapewnia najwyższą jakość wykonania projektu.

 

Jakiego producenta paneli słonecznych wybrać?

Wybór instalacji solarnej odpowiedniego producenta jest kluczowy dla powodzenia inwestycji. Niektóre argumenty przemawiają za panelami firmy LG, jednak panele firmy SunPower są zdecydowanie lepsze pod względem wytrzymałości, mocy wyjściowej, gwarancji oraz procesu weryfikacji sprzedawców.

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Dziękujemy. Niedługo się skontaktujemy!