SunSol
Polski | | |

Zysk z Instalacji Fotowoltaicznej

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła system odpustów (bilansowanie energi elektrycznej dla tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci, lokalny operator założy na swój koszt dwukierunkowy licznik energii. Następnie energię energia wytworzona i skonsumowana na miejscu pozwoli zaoszczędzić 0,65 zł.  Natomiast 1 kWh energii wprowadzona do sieci i odebrana w przeciągu 365 dni pozwoli nam na odebranie 0,8 kWh (0,52 zł). Należy wziąć pod uwagę fakt, że instalacja PV pozwoli nam na uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej.

Krokiem niezbędnym do optymalizacji systemu fotowoltaicznego jest określenie rocznego zużycia prądu na podstawie rachunków z zakładów energetycznych. Ponieważ system odpustów stosuje współczynnik 0,8 (0-10 kW) oraz zakładając 30 % konsumpcje własną dla domu o zużyciu 4500 kWh/rok aby zapewnić energię na cały rok potrzebujemy wyprodukować ok. 5000 kWh (4500/0,9=5000).

Poniżej przedstawiliśmy wykres obrazujący zysk z przydomowej instalacji fotowoltaicznej 5 kW (roczny uzysk mocy ok. 5000 kWh) koszt 32 000 brutto.

 

Oszczędność w związku z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa domowego z instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energii w najbliższych 15 latach na poziomie 0,75 gr za kWh - 40 gr koszt energii elektrycznej 35 gr koszt przesyłu, konsumpcja własna na poziomie 30 %):

1600 kWh * 0,75 gr = 1200 zł 

3400 kWh * 0,6 gr = 2400 zł

Łączny zysk z instalacji fotowoltaicznej z systemu 5 kW = 3200 zł/rok

Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny (PV), w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo domowe oraz w zależności od cen energii  zwróci się w przeciągu 9-11 lat.

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

 

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź kontakt pod nr 58-746-38-99 lub e-mail: handlowy@sunsol.pl

Formularz kontaktowy

 

  • SMA
  • KYOCERA
  • SOUTHWEST WINDPOWER
  • BOSCH
  • CANADIAN SOLAR