SunSol
Polski | | |

Instalacje fotowoltaiczne w ustawie OZE

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wprowadza udogodnienia przy przyłączaniu odnawialnych źródeł energii (OZE).

 • Dla mikroinstalacji wprowadzono zasady tzw. net-metering w okresie półrocznym.
 • Nadwyżka energii będzie sprzedawana po 100% ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego.

Czym jest net-metering?

Oznacza to bilansowanie energii wytworzonej z energią zużytą po 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

W praktyce jeżeli nasza instalacja wytworzy 3000 kWh, a nasz dom zużyje 4000 kWh to po tym okresie będziemy zobowiązani zapłacić tylko za 1000 kWh.

Za ile odsprzedam energię z instalacji fotowoltaicznej?

Jeżeli ilość energii wyprodukowanej, będzie większa niż ilość energii zużytej za nadmiar zakład energetyczny będzie musiał nam zapłacić 100 % średniej ceny energii z roku ubiegłego.

Jakie jest aktualne ustawodawstwo odnośnie instalacji PV?

Mikroinstalacje (do 40 kW) obejmują w tym momencie legislacje tzw. Małego Trójpaku Energetycznego.

Pełna treść ustawy Mały Trójpak Energetyczny [PDF].

Ogólne postanowienia ustawy:

 • brak opłaty przyłączeniowej
 • koszt instalacji licznika dwukierunkowego po stronie zakładu energetycznego
 • odsprzedaż energii po 100% średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy mniejszej niż uzyskane warunki przyłączeniowe na zgłoszenie
 • nie trzeba prowadzić własnej działalności gospodarczej przy odsprzedaży nadwyżek prądu

Jaki jest koszt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej przez zakłady energetyczne?

Właściciele  mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.  

Jaka jest forma wsparcia dla dużych instalacji fotowoltaicznych?

Duże instalacje nadal będzie obowiązywał system zielonych certyfikatów (każda instalacja OZE otrzymuje ich określoną ilość za wytworzoną MWh mocy; następnie certyfikaty sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii).

W razie pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących informacji na temat aktualnego prawodawstwa w dziedzinie OZE.

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź kontakt pod nr 58-746-38-99 lub e-mail: biuro@sunsol.pl

Formularz kontaktowy

 • SMA
 • KYOCERA
 • SOUTHWEST WINDPOWER
 • BOSCH
 • CANADIAN SOLAR