SunSol

Blog

wrz 11, 2013

Mały Trójpak Energetyczny



Kategoria: Informacje

 

Dnia 11 Września 2013 roku wszedł w życie tzw. mały trójpak energetyczny. Poniżej przedstawiamy ułatwienia jakie wprowadził dla osób chcących zainstalować przydomowa instalacje fotowoltaiczną o mocy do 40 kW czyli tzw. mikroinstalację :

1) Brak opłaty przyłączeniowej dla instalacji PV

2) Zgłoszenie przyłączenia systemu fotowoltaicznego zamiast występowania o warunki przyłączenia, jeżeli moc systemu jest mniejsza od aktualnej mocy przyłączeniowej budynku.

3) Kosztem montażu licznika dwukierunkowego obarczony jest lokalny operator.

4) Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany jest po 80% średniej ceny energii z roku poprzedniego.

5) Potrzeba przedstawiania jedynie tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości

6) Instalacja fotowoltaiczna zwolniona jest z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę

7) Osoba posiadająca instalacje fotowoltaiczną chcąc odsprzedawać nadwyżkę prądu nie musi posiadać działalności gospodarczej

Mały trójpak energetyczny pełen tekst PDF.

Jeżeli maja państwo pytania odnośnie instalacji fotowoltaicznych prosimy o kontakt z działem handlowym handlowy@sunsol.pl  lub telefonicznie +58 746-38-99

  • SMA
  • KYOCERA
  • SOUTHWEST WINDPOWER
  • BOSCH
  • CANADIAN SOLAR